Statslig jordbrugsfond

Forslagets tekst

Vi vil opbygge en national jordbrugsfond, så der kan fremskaffe puljejord til storstilede jordfordelinger i indsatsområderne. Staten kan placere et milliardbeløb af finansreserven i jord, som erhverves f.eks. gennem forkøbsret i konkursboer og økonomisk uoprettelige bedrifter. Konkursramte landbrug købes fri af en statslig fond a la Finansiel Stabilitet, som derefter udstykker landbrugsjorden i mindre, økologiske bedrifter. Vi vil nedsætte en statslig task force, som i samarbejde med kommunerne skal udpege og vurdere hvilke bedrifter, der skal opkøbes. Vi vil tilpasse økologisk jordbrug de lokale vilkår og gøre det til virkemiddel i udpegede indsatsområder. Vi vil sikre, at borgere også inddrages i beslutninger om jordens fremtidige brug, når landbrug opkøbes, så arealet kan bruges til fx økosamfund, rekreative områder og vild natur, bl.a. ved at give dem mulighed for at få andele i bedrifter.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Hvis man hæver grundskyld kan forslaget finansieres. Grundskyld er et godt princip som Henry George udsprang fra. Retsforbundets ide men det har aldrig slået an i Alternativet, jeg har aldrig forstået hvorfor? Henry George - Wikipedia

Hammergodt forslagt. :slight_smile::green_heart:

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.