Statslån som middel til bosætning for flygtninge - danske og udenlandske

Bosæt Lolland
Billige statslån som det motiverende skub

Mange nye mennesker kommer til Danmark nu. Flygtet fra farlige og ubærlige livsomstændigheder i Mellemøsten og Afrika søger de et nyt liv i trygge omgivelser. Mange danske statsborgere er på en slags social flugt fra ydmygende og uudholdelige vilkår, hvor hjemløshed, sygdom, manglende arbejde eller socialt tilhør fører til en magtesløs og rodløs tilværelse.
Huse står tomme og ubeboede hen på Lolland og andre steder i provinsen på landet, hvor udsynet er vidt og der er højt til himlen.
Hvorfor ikke forbinde mennesker med behov for at for at slå sig ned og skabe sig et liv og et hjem – med alle de huse, der står og længes efter menneskers varme omsorg og lyst til at forbedre, reparere og sætte i stand?
Engang kunne vi sådan noget i Danmark. Med klog lovgivning blev der skabt nyt liv på landet.
Jordlovene blev i 1919 begyndelsen til et nyt liv for en stor gruppe mennesker, der kun havde få midler og ingen mulighed for at bidrage til udviklingen af landdistrikterne. Men i 1920erne fordelte Statens jordlovsudvalg fordelagtige byggelån til fattige mennesker, der på den måde fik mulighed for at bosætte sig som statshusmænd på nye statslige udstykninger. I tidsskriftet Den Danske Husmand, skrev Fridlev Skrubbeltrang 35 år senere, i 1954, at ”sikkert kun de færreste ville dengang (i 1920) have tænkt sig, at denne omstridte ”begyndelse” skulle blive stående som et hovedresultat, et fremstød i stor stil, som ingen senere reform har videreført med samme held”.
Statslån til mennesker, der ikke kunne stille garanti eller selv skaffe midler til bosætning, gjorde det muligt for datidens sociale flygtning, at skabe sig et hjem og en indtægt, der motiverede til indsats og fællesskab, og forvandlede ubeboede egne til travle nybyggerkolonier.
En del af de nye husmænd på Lolland dengang, var ikke etniske danskere. Polakhusene fra århundredets begyndelse lå side om side med de nye danske småbrugere.
Små 100 år er siden rullet hen over Lolland, og nu står mange af husmandshusene fra dengang forladte, sammen med flere huse i landsbyerne. Statsbrugene blev private og siden flyttede folk til byerne. Derfor er der masser af plads på landet. Vi skal tænke anderledes og positivt - og bosætte Lolland igen.
I stedet for at se svage borgere – danske eller udlændinge – skal vi se mennesker med potentiale og evner – og længslen efter et værdigt, meningsfuldt og godt liv. Med en ny lov om billige statslån, kan de blive den nye innovative iværksætter befolkning på Lolland og andre steder i det åbne danske land, der ligger forladt og ubeboet hen.
Så tal ikke om, at vi ikke har plads til nye mennesker i Danmark – tal om, hvordan de bliver en del af os, og hvordan vi kan bidrage til, at de har en realistisk mulighed for at blive en givende del af den danske befolkning.

I stedet for at bruge statsmidler på at rive husene ned og forvente, at velhavende tilflyttere slår sig ned og bygger nye huse, så tag en god gammel ide op igen: Brug princippet i Jordlovene fra 1919, eksproprier de forladte ejendomme, og giv fordelagtige istandsættelseslån til mennesker med få midler, men til gengæld et brændende ønske om at skabe et nyt livsgrundlag. Mennesker, der vil overleve og være selvstændige, har et umådeligt stort udviklingspotentiale.
Lad os tænke anderledes, og lad Lolland gå i spidsen for nye reformer om billige statslån: bosæt Lolland.

	                 Ulla Munksgaard, Susanne Lautrop, Kasper Aarup, Alternativet Lolland
				          18. februar 2016
1 Synes om

Kære Susanne

Umiddelbart synes jeg, at det er et spændende forslag, men jeg vil gerne høre lidt mere om, hvordan vi så rent faktisk får flygtninge til at bosætte sig på Lolland udover at tilbyde fx billige statslån? De fleste foretrækker at flytte til større byer andre steder i landet lige nu, og det gør de blandet andet fordi, at der er meget større jobchancer for dem i byerne. Det kan du læse mere om her Berlingske | Læs nyheder på berlingske.dk. derudover bor der også flere med samme etniske baggrund som dem i byerne, hvilket nogle også går målrettet efter.

Det korte spørgsmål lyder derfor: Hvad kan Lolland ellers byde på? :slightly_smiling:

Mvh
Andreas

Kære Andreas,

Tak for din reaktion, på vores forslag om bosætning for flygtninge i tomme husmandssteder på Lolland - finansieret med statslån.

Du rejser en en god og relevant indvending - hvilket jo er en udfordring som vi kender udmærket i forvejen på Lolland. Bosætning på Lolland med Statslån, skal nok i første omgang sælges på ideen om at familien med en jordlod og en ferm dyrkningsindsats kan blive selvforsynende. På den måde skal projektet nok kobles sammen med en pædagogisk indsats omkring muligheder med permakultur og skovhaver.

Hvis man derimod er en urbant orienteret familie, hvis grønne fingre og lyst til dyrkning ikke er så udviklet - handler det jo om at skabe nye arbejdspladser, hvilket er et meget diffust og abstrakt krav i disse tider… Selvom vi på Lolland har potentiale omkring uddannelse indenfor bæredygtig alternativ energi - og udvikling af ny produktion på dette område.

Jeg tror vi i Alternativet Lolland - kan arbejde videre med udfordringen omkring arbejdspladser - og se om vi evt. ved at lægge Bosætning for statslån, Borgerløn og Fleksible arbejdspladser sammen - kan komme op med en ny måde at tænke arbejdspladsskabelse på.

Du er meget velkommen til at tænke med. Tak for dit input!
Bedste hilsner
Susanne

Fair nok, at mange vil til byerne, men hvis bare den mindre andel af flygtningene, der kunne tænke sig det selvstændige liv, der er forslået i artiklen, tager imod og rykker til Lolland eller lignende steder, så kommer der jo liv i mange huse der allerede. Så er der mange mennesker, der starter et nyt liv og klarer sig selv. Mange mennesker, der ikke længere sidder og bliver syge af en alt for længe passiv ventetid. Mange børn, der bliver venner med de andre børn i landsbyen. Så: super god idé!

1 Synes om