Statsgaranteret lån til førstegangskøbere

Forslagets tekst

 • Vi vil skabe statsgaranterede lån for førstegangskøbere der ønsker at drive økologiske brug med en grænse for, hvor stor en procentdel af ejendommens værdi, der må belånes.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Politisk Katalog

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.

Du kan støtte eller stemme om forslaget på AlleOs

Finansiering: Burde man ikke hæve arveafgiften generelt til at finansiere forslaget - At koble vores skatte politik sammen med dette forslag. Kan man ikke risikere at godser lægger om til økologi før generationskrifte for at få nedslag i arveafgift hvorefter de senere igen bliver kemisk landbrug. Hvordan undgås det. Skal landbruget tinglyses og arve skatten udløses ved omgåelse selv efter 15-20 år. En ny regering kunne omgøre en sådan klausul. Jeg ser bedre muligheder ved at få nedsat grundskyld til at fremme økologi end arveafgift reduktion, da grundskyld indgår i driftsregnskabet, mens arv er en status i balancen.

1 Like

God ide, men der skal selvfølgelig gøres noget lov mæssigt for at dæmme op for det problem, som Niels nævner. Skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag til finansiering ifm. omlægning til økologi.

Forslaget søger lige nu opbakning fra i alt 50 medlemmer.Hvis det får opbakning indenfor tidsfristen, så kommer det i det politiske katalog til løbende validering af alle medlemmer.

Dette forslag er i det politiske katalog og under løbende validering. Alle medlemmer kan angive deres holdning til forslaget.