Sommerhuse, miljø og bæredygtighed

Jeg hørte radio 24/7 kl 22 fredag aften d. 3/6.16 og fik et mega chock:

Et medlem af Liberal Alliance blev interviewet og tilladelse til at alle i EU skal kunne købe danske sommerhuse. Jeg sad og fik mere og mere ondt i maven over de neoliberalistiske og miljøskadelige toner: Vi skal frigive vores klausul om, at udlændinge ikke kan købe danske sommerhuse. Her blev der udtrykt en total ligegyldighed overfor at sommerhusklausulen fra 73 var et løfte til danskerne for at få os ind i EF - et evigt løfte. Nu er argumentet, at vi skal være solidariske. Sidst i en udsendelse, der handlede om, et huspriserne vil stige og at vi da bare bygger flere sommerhuse, hvis der bliver rift om dem, kom det store chock: Alternativet støtter forslaget!!! ???
Hvordan kan Alternativet dog støtte dette forslag, som på ingen måde er bæredygtigt:
Sommerhuse i DK er en gode, som mange har råd til. Hvis prisen stiger vil den almindelige dansker ikke kunne købe et sommerhus.
Mange venstreborgmestere i ‘udkantskommuner’ støtter forslaget i tro på, at det vil skabe vækst. Jeg har boet i en sådan kommune: Først steg hytteprisen, så almindelige mennesker ikke kunne købe dem. Så ophævede man bopligten på almindelige huse og så steg de, så almindelige mennesker i byen ikke kunne købe dem. Nu kommer de nye ejere til byen e 1-2 uger om vinteren og 2 om sommeren. De lejer ikke ud (som damen fra LIberal Alliance var sikker på, at udenlandske ejere i DK vil gøre), så nu står byen tom det meste af året. Jeg har snakket med mennesker, som jeg møder fra hele verdenen og de kan fortælle, at de genkender billedet, også fra kvarterer i Paris, som ejes af kinesere og som l8gge øde store dele af året, medens de fastboende må flytte ud af byen.
Lige nu har både skat og den lokale handlende glæde af, at mange danske sommerhuse er udlejet i store dele af året. De rige ejere i Norge og Europa lejer ikke ud og skatteindtægter vil uanset ikke g til DK - dette kan blive et stort tab.
Og så er der miljøet: LA mener, at vi bare skal bygge flere sommerhuse, hvis de nuværende huse bliver solgt, altså endnu et indgreb på vores lille land og sårbare natur.
Det ovenstående må nu have dokumenteret:

  • Dette er ikke socialt bæredygtigt, da et stigning af sommerhuspriser vil fratage den almindelige dansker muligheden for et frirum.
  • Det er ikke økonomisk bæredygtigt, da det kun vil give indtægt til nogle sommerhusejere - og samtidig affolke områderne og fratage staten skat for lejeindtægter.
  • Ikke mindst er det ikke miljømæssigt bæredygtigt, da det er endnu et skridt mod at klistre vores kyster og i forvejen sparsomme natur til med sommerhuse, feriecentre mm. Vi har et meget lille land med meget lidt natur - vi har altså ikke samme spillerum som Spanien eller Tyrkiet (som forresten også for en stor del er forvandlede til betonhelvede).

En sidste ting: 50% af den danske befolkning, incl mig selv, er EU modstandere. For mig - og nok også for mange andre - er der allerede slugt flere kameler ved at være medlem af et parti, som er definerer sig selv som EU skeptisk, men positiv. At Alternativet støtter ophævelsen af sommerhusklausulen, som var en forudsætning for indtræden i EF, er så stor en foragt for de medlemmer, som er EU modstandere, at den tror jeg ikke, at jeg kan sluge.
Jeg blev tidligt medlem. Jeg var med til at oprette Vestjyllands Storkreds, har siddet i bestyrelsen og været næstformand. Jeg elsker Alternativets krav om bæredygtighed og respekt for hinanden. Jeg kan i denne sag hverken finde bæredygtighed eller respekt. Hvis Alternativet skal favne EU modstandere, må respekten for hinanden i partiet lægge en dæmper på hvor EU begejstret, men kan optræde på tinge. Mangelen på bæredygtighed og på alle 3 områder, har sendt mig ud i chock.

Venlig hilsen

Merete Gudmand-Høyer

8 Likes

Hej
Jeg syntes også det kunne være spændende at høre om mellemregningerne bag denne konklusion her.

Vh, Jan K

3 Likes

Nej vi kan ikke have spekulation på prisstigninger på sommerhuse langs vestkysten ved at tillade udenlandsk ejerskab. Det næste, der vil ske, vil være at kommuner og borgerlig kræver mere bebyggelse langs kysterne for at tilfredsstille den øgede efterspørgsel. Det er dårligt for miljøet. Vedr EU: Desværre er EU udviklet sig til at først og fremmest tjene erhvervslivet. Fx når der forhandles TTIP er kommisionen positiv, mens paralamentet er skeptisk. Der kommer en del regler fra EU som skævvrider den grønne omstilling. Fx PSO som skal laves om på en sådan måde, at DK skal sende subsidier til Tyskland og andre lande. Ellers er afgiften og subsidier konkurrenceforvridende. På den anden side må man sande, at med en borgerlig regering herhjemme, kan vi kun redde miljøet via EU. Desværre vil de borgerlige i DK svække miljøbeskyttelsen i EU ikke kun i DK. Så kan man være så kynisk at mene, at EUs samlede miljø og klimapolitik vil være bedre stillet uden dansk deltagelse. Vi er i klub med Polen og de sorteste lande i Østeuropa på dette område. Det gælder også TTIP. Ja, det lyder helt åndsvagt, men Dk ud af Europa for Europas skyld!

2 Likes

Jeg er meget enig i dit indlæg Merete. Vi trænger til at få en debat om EU i partiet. De pågående TTIP forhandlinger gør det endnu mere påtrængende, og skulle det ende med at, TTIP bliver vedtaget, så er der i min optik kun en vej for os i Alternativet, og det er at arbejde for at komme ud af EU.
TTIP er uforenelig med alt hvad vi står for.
Jeg kan - lige som dig - godt blive bekymret når vi igen ser at vores politikere går ud og lufter holdninger, som værede partiets, når de ikke er rodfestet i partiprogrammet.

2 Likes

Jeg bakker op, Merete. Der er også den vinkel at turisterne ikke efterspørger døde byer, så hvis vi endeligt skal have byhuse uden bopælspligt, så bør der være en form for udlejningspligt. Men allerhelst så jeg ingen ferieboliger i byhuse.

2 Likes

Ja TTIP må blive til dexit

Hm…EU-spørgsmålet bliver vanskeligt. Alternativets medlemmer dækker hele paletten her. Personligt er jeg en varm tilhænger af Europa og af EU. EU har brug for os, og vi har brug for EU. For mig at se vil det være en rigtig dårlig ide at melde sig ud af EU. Men, men, den debat kommer vi jo nok til at høre mere til.
Med hensyn til det med at alle i EU skal kunne købe danske sommerhuse…jeg er egentlig ikke så afvisende. Det er da en spændende tanke, synes jeg. Vi vil jo også gerne kunne eje ferielejligheder, bylejligheder mm. andre steder i Europa.

Der er to emner her EU og sommerhuse. Faktisk er emnet sommerhuse og EU kom ind, fordi bl.a Rasmus argumenterer ud fra en , efter min mening misforstået, EU solidaritet om , at vi skal være fair, når nu vi kan købe hos dem. Jeg kalder solidariteten for misforstået her, fordi Dk er et meget lille land med meget lidt natur. Vi har ikke råd til at begå fejl. Videre er sommerhusklausulen en absolut klausul, som kom med fra starten for at stoppe EF ned i gabet på danskerne. Bår man piller ved lige netop den, viser man den ultimative disrespekt for de cs 50% danskere, som siger nej igen og igen.
Sidst vil jeg gentage : Hvis sommerhusklausulen ophæves, vil de gå på udenlandske hænder. Mange vil ikke blive lejet ud og skat af lejeindtægter, ser vi nok ikke. Hvis vi ikke har huse til udlejning, har vi ingen turisme. Der vil komme enormt pres for flere huse til salg. Så kan vi klistre Danmark til med sommerhuse, som udlændinge har glæde af to uger om året. Vi kan også ophæve bopligten og så sker det ligesom i dele af Norge. De lokale har ikke råd til at bo det.

1 Like

Vi er medlem af EU - og det er jeg glad for. Der er mange ting i EU, jeg synes kunne være anderledes - ligesom der er ting i DK, der kunne forbedres.
EU har for mig altid primært været et fredsprojekt - også da jeg som 20-årig stemte ja til EF i 73. Selvom politikerne alene solgte projektet med økonomiske argumenter. Men allerede den gang var det egentlige formål med EF at få skabt relationer - økonomiske og andre - mellem de europæiske lande, så der ikke igen kom krig i Europa. En målsætning der er videreført i EU.
En af de måder, der skabes sammenhæng på er ved, at vi mødes på tværs af grænserne. For mig er det helt naturligt, at et sådant mødested også er i sommerhuset. Det vil da være fint, at nabohuset ejes af en familie der er tysk, norsk eller af anden nationalitet. Det vil give vore børn og børnebørn lejlighed til at lege med deres børn, og os mulighed for at mødes på terrassen.
Vedr. frygten for miljøet og for mange sommerhuse, så har vi i DK tradition for en restriktiv planlovgivning og miljølovgivning. Selvom jeg her deler frygten for at kommunerne får for stor indflydelse med den nuværende regering, men det må vi jo så sammen med ligesindede forsøge at forhindre.
Vedr. frygten for prisstigninger, tror jeg den er overdrevet. Så attraktivt er DK heller ikke. Her er dejligt, synes vi selv, men Vesterhavet er ikke Middelhavet og det danske prisniveau/leveomkostninger er i europæisk sammenhæng allerede højt. Med til billedet hører også, at hele Tyskland efter genforeningen har fået adgang til Østersøkysten.
En af årsagerne til, at jeg har meldt mig ind i Alternativet er partiets internationale udsyn og positive holdning til EU-samarbejdet (men bestemt også kritisk i forhold til den konkrete udformning). En ophævelse af sommerhusreglen ligger i naturligvis forlængelse af denne grundholdning.
Lars Møller Jensen, Aalborg, cand. polit.

Nej vi skal ikke eje noget i udlandet, det står tomt , driver priser op, jager de lokale ud, det er et resourcespild at bygge så meget, nej til ejerskab ja til at leje.

Jeg kan have svært ved at forstå hvorfor det skulle være så vigtigt at give mulighed for at eje, når man kan leje et sommerhus. Jeg tænker at det kan skabe dårlige levekår for os der bor i landdistrikterne, hvis vi beslutter noget, der skaber risiko for affolkning af områder i lange perioder af året. Jeg vil lige så gerne have et tysk eller en syrisk eller dansk eller hvad som helst nabo, men hvad er grunden til at det er så vigtigt at lade folk der ikke ønsker at være større del af fællesskabet i livet på landet, eje?