Søg Midler i Å’s aktivitetspulje

Det går godt i Alternativet. Og vi har i Storkreds København efterhånden en lille slat på kistebunden til udvikling af vores skønne bevægelse. For foruden en regnvejrsbeholdning og en opsparing til Kommunalvalg 2017, hvad hulan skal vi så bruge penge til, hvis ikke det skal gå til at sende guldet i arbejde, så vi kan understøtte en større, stærkere og sjovere bevægelse, en ny politisk kultur og en grøn og mangfoldig omstilling.

Derfor er der i 2016 afsat 95.000 kroner til en aktivitetspulje, som alle frivillige/aktive medlemmer og tovholdergrupper i Alternativet kan søge til allehånde alternative indsatser i Alternativets ånd.
Hele 2016 budgettet kan ses her, hvis du vil gå tallene efter i krogene

Der foreligger i skrivende stund 5 principper og et par grundlæggende skriftlige formaliteter for:
hvordan du søger midler i aktivitetspuljen.
hvordan puljepenge forvaltes i storkreds KBH og hvordan de udbetales/tilbagebetales.
og hvornår du kan søge aktivitetspuljen som frivillig/aktiv i Alternativet


Princip 1

Gratis er godt, og måske også bedre end det der koster! Det er dine og mine medlemskroner, der bliver aktiveres, når projekter søsættes, og kan noget gøres gratis, så kan kronerne helt sikkert gavne et andet sted i bevægelsen, for vi svømmer ikke i dem.

Det betyder, at alt vi gør i Alternativet skal gøres gratis, hvis muligt. Via frivillige, via gratis kontakter, ved at forsøge at få fat i ting vi skal bruge, uden at skulle betale for det. Lovligt naturligvis. Brug endelig AlleOS-platformen, når du søger ressourcer og kompetencer, Facebook, Den Blå Avis , dine venner og bekendte og tænk i alternativer. Hvis man skruer lidt på konceptet, kan man så undgå at bruge penge? Tænk kreativt. Måske bliver det du forsøger at gøre, bare endnu bedre.

Vi lønner ikke frivillighed i kroner og ører i Storkredsen, men i kys, kram og den energi der gerne skulle følge med, når du skaber noget fedt med andre, for andre og til gavn for fællesskabet såvel som det enkelte menneske, der færdes i vores alternative kredse.


Princip 2

Din ansøgning godkendes af bestyrelsen i Storkreds KBH. Det gør den fordi, det er dem, der nu engang er valgt til tillidsposterne, og som holder trådene i kredsen, dem som har et ekstra øre på vandrørene overalt i organisationen, lokalt såvel som nationalt, og som derfor har en overordnet indsigt i, hvad der rører sig, og hvordan nye aktiviteter potentielt set spiller sammen med andre. Vi er en boblende bevægelse, hvor nye idéer og initiativer opstår spontant, og skal det hele spille, så skal der være en dirigent - dog af den slags, der giver plads til både samspil, såvel som fine improvisationer… men ikke aaaalt for meget ‘sologuitar’.

Hvis ikke din aktivitet er godkendt af Storkredsbestyrelsen, hæfter du selv! Hvis du ikke har en forhåndsgodkendelse fra enten forkvinden (Kathrine Lauritzen) eller kasseren (Gitte Hansen), får du ingen penge. Punktum. Der er flere situationer du skal være opmærksom på:

  • Hvis nogen du samarbejder med antyder, at deres ydelser koster noget, skal det være lig med at du slår bremsen i. Du skal med det samme melde på skrift til vedkommende, at vi ikke lønner frivillige/medlemmer, og at hvis en eventuel betaling skal komme på tale, kan det først ske efter en forhåndsgodkendelse fra Storkredsbestyrelsen. Hvis du har behov for hjælp til denne formulering, skal du kontakte bestyrelsen.

  • Hvis nogen du samarbejder med nævner, at deres ydelse er gratis, men at vi skal hæfte for eventuelle tab, skal du også være opmærksom. Hvis der er risiko for tab af nogen art, skal det behandles med det samme i storkredsbestyrelsen, på lige fod med andre økonomiske spørgsmål. Dvs. at bare fordi vi ikke skal have penge op af lommen, er du ikke undtaget fra princip 2.


Princip 3

Ansøg og du skal få svar! “Money makes the world go around”, som de synger i Cabaret. Grupper, arrangementer har naturligvis brug for penge. Storkredsbestyrelsen forpligter sig til at behandle indkomne ansøgninger én gang hver 14. DAG og giver dig så et ja eller nej. Ansøgningsformular.docx (14.8 KB) og at du har opstillet et budget i balance. og at du har opstillet og vedlagt et budget i balance. Begge dele sendes til:

Storkreds.kbh@alternativet.dk

Du behøver ikke at skrive en afhandling, men blot forklare hvad dit projekt går ud på , hvorfor det er fedt og hvad det kommer til at koste.

Får du et ja til din ansøgning, så overfører kasseren (Gitte Hansen) det aftalte beløb til dig (kan ske i rater eller i samlet sum efter aftale), til det navn og kontonummer, som du har oplyst i din ansøgning.

OG HUSK AT GEMME ALLE DINE KVITTERINGER FOR UDGIFTER I FORBINDELSE MED DIT PROJEKT ELLER ARRANGEMENT. INGEN KVITTERINGER - INGEN GODTGØRELSE.

Det er også vigtigt at understrege, at vi i udgangspunktet ikke dækker underskud. Det vil sige, at dit budget skal være realistisk.

Søger du på vegne af en kommuneforening eller en bydelsforening, så kan det til nøds komme på tale, at et evt. underskud modregnes medlemsbidraget, der udbetales af Storkredsen. Det anbefales dog ikke, at tænke i de baner, da det hurtigt bliver lidt bøvlet. Let’s keep it simple:)


Princip 4

Det fjerde princip er båret af en længsel efter meget mere dokumentation, mange flere forevigelser og et solidt ‘KILLROY WAS HERE’ aftryk på udbetalingerne fra aktivitetspuljen. Derfor bliver du ekstra populær og måske endda badet i skysovs, hvis du sender os billeder og/eller video fra både planlægning/forberedelse og fra selve arrangementet/aktiviteten. Det kan vi både glædes over, og offentliggøre på hjemmesiden, i nyhedsbrevet, i kommunikationsmateriale og på vores forskellige kanaler i storkreds såvel som lokalkredse mv…


Princip 5

Når du har afholdt din aktivitet, Evaluering af Å-midler.docx (69.1 KB) og et endeligt budget, sammen med kvitteringer for dine udgifter i forbindelse med aktiviteten.
Der skal være styr på regnskabet og du skal gerne have kvitteringer på hele baduljen, så hver et guldstykke kan dokumenteres i storkredsens samlede regnskab. Når året er omme, skal bøgerne nemlig stemme, og det gør de kun, hvis bilagene for alle aktiviteterne er i hus.

Evalureringen og kvitteringer skal være kasseren (Gitte Hansen) i hænde senest 14 dage efter arrangementets afholdelse. Og er der guld til overs, så skal dette også leveres tilbage, så det kan drysses over andre aktiviteter i bevægelsen.

That’s it really. Vi glæder os til at læse mange spændende ansøgninger fra storkreds, kommune, bydelsforeninger og diverse arbejds- og projektgrupper.

1 Synes om

Jeg tror ikke jeg forstår oplægget her.
Henvender puljen her sig til alle i Alternativet eller kun i KBH’s storkreds?

Kun til KBH - det et Storkredsen, der har øremærket midler til bevægelsens aktiviteter - oplægget findes under vores storkreds og er til inspiration for jer andre.

Sendt fra min iPhone

Super. Tak for svar :slight_smile:
Kh Vejle.

1 Synes om