Skatteunddragelse og korruption

En whistleblower har med held lækket fortrolige oplysninger om global skatteunddragelse via Panama, og en større kreds af medier har fået disse oplysninger via Syddeutsche Zeitung, - heriblandt danske DR.
DR vil ikke videregive oplysningerne til Skattevæsenet, idet de hævder, at det er en risiko for whistlebloweren: http://www.dr.dk/nyheder/indland/dr-direktoer-derfor-offentliggoer-vi-ikke-panama-papirerne.
Hvordan whistlebloweren beskytter sig, er der nok ikke rigtig nogen, der ved, og det er jo absolut ønskeligt, at han/hun lykkes dermed.

Men samtidig hjælper DR jo med at beskytte de danske skatteunddragere.
Det er de nok meget taknemmelige for - måske endda så meget, at det kan føre til korruption.

Spørgsmålet er vel så:
Hvordan undgår vi, at embedsmænd (m/k) og politikere korrumperes af de riges penge?

Eller er vi allerede dér, hvor pengemagt har vundet over folkemagt?

Skal vi have “frit lejde” for alle danske whistleblowere til f. eks. ombudsmanden?

Eller er der andre måder, der kan sikre, at vi almindelige mennesker kan stole på vore politikere og embedsmænd?

Penge, der kan bruges til bestikkelse, er jo til rådighed i stadigt stigende mængder hos de superrige - og den almindelige tillid til vore demokratisk valgte politikere befinder sig jo i forvejen på et - foreløbigt - lavpunkt.

Ville det ikke være oplagt, om Alternativet fremsatte et gennemarbejdet forslag herom i folketinget?
Det tror jeg, at mange vælgere vil se med sympati på :slight_smile: