Seminarer i Ejerskab i Ny Politisk Kultur - deltagere og undervisere søges

Som navnet på seminaret siger, så ønsker vi at styrke ny politisk kultur, og det starter selvsagt med os selv, og ikke mindst dig som ambassadør og rollemodel i og for Alternativet.

Seminaret i Ejerskab i Ny Politisk Kultur har fokus på det der rør sig på det personlige plan og i relationerne og kommunikationen mellem os mennesker, når vi interagerer, samtaler og samarbejder med andre.

Deltagelse i et Seminar i Ejerskab i Ny Politisk kultur, vil dels give dig øget viden og bevidsthed herom, men også lejlighed til at udvikle og højne dit personlige fundament ift. lettere at kunne være og handle ud fra vores Værdier og Debatdogmer, til i højere grad at kunne bevare roen inden i, være nysgerrig på og indleve dig i andre og kommunikere autentisk, konstruktivt og ligeværdigt, selv når bølgerne går højt.

Sidst i filen om seminaret, kan du læse om tidligere deltageres erfaringer, så du kan få indtryk af hvad du kan få ud af at deltage.

På sjælland er der allerede planlagt to seminarer i det nye år, det første starter i København i januar, og det andet på Midtsjælland i marts.

Er du nysgerrig, så læs filen om seminaret, hvor du finder flere oplysninger om både indhold, form, tid og sted.

Kunne du tænke dig at være med til at undervise og facilitere på seminarerne, og har du erfaring med at:

  • undervise og facilitere grupper på op til 25 deltagere
  • arbejde indenfor det kommunikative/systemiske/relationelle felt
  • arbejde med personlige lærings- og udviklingsprocesser

Så læs mere om uddannelsen som UFa-er her.

Hyggehilsner fra
Anne, Thorbjørn, Cecilie og Pippilotta
UFa-ere på Sjælland
Ejerskab i Ny Politisk Kultur
DNA-gruppen