RV17 Regionsrådsvalg 2017 Region Hovedstaden

Det Koordinerende Kandidatudvalg for storkredsene Bornholm, København, Københavns Omegn og Nordsjælland, der tilsammen dækker Region Hovedstaden holdt lørdag, den 21. januar Sundhedsforum på Byskolen i Hillerød. Formålet med mødet var at få nedsat et Sundhedsudvalg, der frem til regionsrådsvalget skal forstå proces omkring udvikling af lokale sundhedspolitiske mærkesager samt indgå i det nationale koordineringsudvalg om udvikling af en ny vision for Å’s sundheds- og psykiatripolitik.
Referat fra mødet kan læses her.