Rotationsprincip

Vi bør diskutere om der bør være et rotationsprincip for valgte repræsentanter i stil med hvad de har i Enhedslisten.

1 Synes om

Mit bud er nej. Det bør være den lokalafdeling der opstiller, der bør beslutte hvert år, om de forsat ønsker at opstille en kandidat.

1 Synes om

Jeg synes at forslaget er værd at overveje. Jeg er normalt fortaler for at lade dem slags foregå lokalt stå for den slags - men:

  • Hvis man ønsker en bevægelse i retning af mere udskiftning i forhold til hvad andre partier gør, er løsningen formodentlig sådanne regler.
  • Det vil være svært at indføre sådanne rotationsregler lokalt. Afhængigt af hvordan opstilling kommer til at foregå, kan en kandidat formodentlig bare lade sig opstille i nabokredsen.
  • Reglerne skal indføres i fredstid - og det er perfekt nu, hvor ingen af vores MF’ere vil blive ramt de næste ca 6 år (med EL’s regler)

Jeg vil foreslå at lokalforeninger overvejer et lignende princip for kommunalbestyrelsesposter.

Jeg ved ikke om jeg går ind for et rotationsprincip, der er både fordele og ulemper. Men hvis man vedtager et rotationsprincip, bør det gælde overalt. Ellers ville folk jo bare kunne flytte over kommunegrænsen og blive opstillet der. Det er ikke rimeligt at nogen MF’er er omfattet af et rotationsprincip mens andre ikke er.

1 Synes om

Så lang tid at det er de forskellige lokalafdelinger som opstiller deres kandidater. Så ser jeg ikke behov for at der skal laves et rotationsprincip.
Hvis man dog vælger at gå over til et andet system hvor man vælger kandidater på landsbasis. Kan jeg se et behov for sådan et system

Jeg mener ikke at spørgsmålet om lokal vs central opstilling har meget at gøre med, hvorvidt der bør indføres et rotationsprincip. Det kunne eventuelt have betydning for, om det skal indføres lokalt eller centralt.

Det virker ikke som et kardinalpunkt for nogen af jer? for vi har fravalgt det i vores forslag?

Jeg går rigtig meget ind for et rotationsprincip. Mest af alt fordi det ikke skal være en karriere at lave politik. Det er den slags der giver afstand - meget mere afstand end geografisk afstand.

Hej Jesper.

Jeg synes tanken i rotationsprincippet kan være rigtig fornuftig, men har meget svært ved at vurdere to ting:
a) Hvad er en god rotationsperiode? Og hvor lang skal en pause være?
b) Politik er jo også relationer og troværdighed. Påfører det bevægelsen mere skade at hive personer ud, der har opbygget et stort og stærkt netværk og stærke (specialiserede) politiker-kompetencer? Det tager lang tid for afløseren at opbygge samme netværk og personlige troværdighed.

Jeg ender indtil videre med at holde for meget på b - og tænke at vi må søge rotationsprincippets gevinster på andre måder. F.eks. erhvervspraktik for vores MF’ere? Kontor i boligblokken for vores borgmestre?

1 Synes om

Hej Jesper

Tak for godt og grundigt svar.

Mine egne erfaringer fra konsulentbranchen er identiske og jeg mener de er vigtige også for en politisk organisation.

Samtidig kan magt komme til at bygge på relationer mere end på reel politik og kompetence. Og det ønsker vi naturligvis ikke.

Bogen Magteliten, som jeg kender forfatterne til, dokumenterer også, at netværk har det med at blive lukkede og dermed også konservative.

Uafhængigt af, om der er rotation eller ej, synes jeg at det er vigtige temaer, som vi skal drøfte.

Hvis vi drøfter 10 år+ så er jeg mere positiv end jeg ellers er. Den største udfordring er så karriereforløbet fra ‘menig politiker’ til ‘politisk leder’ (lokalt, regional, nationalt). Der er jo netop flere ‘job’ og dermed oplæringsperioder i det forløb. Så et menigt byrådsmedlem, der har siddet i otte år, men så bliver borgmester i det 9… - er det klogt at begrænse hendes mulige periode som borgmester til fire år? Kan man eventuelt udvide rotationsprincippet med: "Personer, der indtager poster som borgmester, politisk ordfører eller politisk leder, har mulighed for at udskyde ‘pausen’ til efter d. 16. år’ - eller noget i den retning?

Nis

1 Synes om

Gode pointer fra alle. Jeg kan se både fordele og ulemper ved rotation. Det er jo klart en ulempe hvis et parti mister en repræsentant som er en populær skikkelse og en stemmemagnet. Det er måske derfor Enhedslisten reelt er glade for at JSS lige med nød og næppe kom med endnu en gang ved valget i juni '15. :slight_smile:

Omvendt kan det være ekstremt nyttigt at give nye folk en chance. Eksemplet med Alternativets MF’er ligger jo lige for, de har alle klaret sig ekstremt godt, og er efterhånden osse ved at få gennemslagskraft i medierne. Og den grundlæggende maksime at magt korrumperer – eller gør magelig, ukritisk og får folk til at tage magten for givet – har nok desværre en universel gyldighed.

Frem for at lave et rigidt rotationsprincip på X år, kunne man tænke sig at Alternativets kultur var eller blev sådan, at folk selv fornemmede når det var på tide at tage en pause. Måske hjulpet af en støttegruppe som løbende hjalp med en slags MUS hvor kandidaten kunne evaluere situationen. Problemet med at skippe Christiansborg efter mange år, og finde et arbejde er jo helt konkret og reelt.

1 Synes om

Jeg synes nu ikke du behøver stresse over denne diskussion i forbindelse med jeres aktuelle arbejde med vedtægterne. Jeg har svært ved at forestille mig at et rotationsprincip kunne være aktuelt ved førstkommende FT valg, så der er tid til at tage diskussionen (som jeg forudser kunne blive langvarig) og hvis det skulle blive vedtaget kunne det tilføjes på et senere tidspunkt.

Tjoh - :slight_smile:

Altså der er jo muligheden for undtagelser - der er også muligheden for at kalde det et princip, ligesom dogmerne. De har hjulpet mig rigtig meget når vi diskuterer og jeg tror på at den slags principper for vores virke er noget der kan adskille os fra “magt-partierne”

Prøv at tænke på fordelene-
Klar sammenhæng mellem politik og egen adfærd
Gode vaner med at komme ind, hjælpe hinanden op og ud igen - måske tilbage som medlem
Muligheden for at udfordre de trætte netværk af gamle mænd
Politikkere du ikke har set i 25 år på tv og som er færdige med at være på nogen måde ligesom dig

Den gamle professor i socialpsykologi Johan Asplund skriver i sin bog “Tid, rum, individ og kollektiv” at karakter er de begrænsninger man lægger på sig selv.

Især i forhold til magt skal vi være i stand til at lægge bånd på os selv.

(Man kunne tælle lønnede årsværk i stedet for reel tid? Så ville du kunne være meget lang tid i lokalpolitik :slight_smile: )

2 Synes om

Morten - jeg tror man skal have hjælp - det kan blive meget pinligt, når man ikke har selvindsigt nok til at vide hvornår man skal gå. Og det er sket…

2 Synes om

Her er, hvad vi fandt på i København sidste år - at det ikke kom med ved årsmødet, skyldtes en fodfejl fra min side :frowning:

Dogmer for folkevalgte, partiet og bevægelsen

Vi vil passe godt på os selv og hinanden.
Vi vil være gode eksempler på, hvordan man kan undgå udbrændthed og stress ved på en bæredygtig måde at finde nye måder at samarbejde og dele viden og opgaver på ved bl.a. at oprette følordninger for fremtidige kandidater.

Vi vil dele vores ideer også med folk, der tilhører andre partier.
Det betyder bl.a., at vores folkevalgte opfordres til aktivt at kommunikere med folkevalgte fra andre partier om vores idéer.Vi vil deltage aktivt i de beslutningsprocesser, der er relevante for den enkelte.

Vi vil også fremover udvikle politik igennem politiske laboratorier.
Her mødes folkevalgte med alle dem, der måtte være interesserede, og
drøfter fælles anliggender.

Vi vil kommunikere så omfattende og tydeligt som muligt med hinanden.
Dette gælder bl.a. lovforslag og beslutningsforslag, men også ideer/forslag, medlemmer af partiet og bevægelsen fremlægger.

Vi vil dele vores erfaringer med hinanden.
De folkevalgte får erfaringer, hele bevægelsen kan nyde godt af, mens verden jo også vil bevæge sig uden for rådhusenes og Christiansborgs porte. Flere ved mere.

Det skal være lysten, der driver værket.
I partiet, bevægelsen, byråd, Borgerrepræsentationen, Folketinget, EU-parlamentet og hvor Alternativet ellers måtte være repræsenteret. En gang imellem skal der mod til at flytte sig.

Feedback og eventuelle medforslagsstillere til årsmødet er velkomne

Mange hilsener,
Sabine Behrmann

3 Synes om

Hej Sabine

Spændende. Hvis du vil stille det til årsmødet - så er det vel som en form for intern udtalelse?

Smil herfra

1 Synes om

Tak for inputtet, Nis. Vi fik jo vedtaget debatdogmerne for to år siden - så det her må også kunne lade sig gøre. Da vi talte om det i sin tid, var det netop, fordi rotationsprincippet (som jeg ellers er en stor tilhænger af) virker for firkantet på mange af vores politiske venner.

Det her er så den passiv-aggressive måde at gøre det på :wink:

Men meget har ændret sig, siden vi kom i folketinget, så jeg ville betragte disse dogmer som en slags prøveballon for, hvad der har ændret sig.

Mange hilsener,
Sabine

Jeg har i et udkast til ny grundlov, jeg har lavet, foreslået at folketingspolitikere højest kan sidde i folketinget i 120 måneder i streg. Så skal de have 60 måneders pause inden de kan blive valgbare igen.

Det kunne sagtens overføres til Alternativet, og 10 år (120 kalendermåneder) er ikke nogen ublu grænse. Så kunne man genvælges efter 60 måneder uden for Borgen.

2 Synes om

hvis du har brug for en forslagsstiller har du mig, til vedtægter