Rigtig opdeling af funktioner i samfundet?

Foran ledet af hvordan administrationen virker og have oplevet argumenter for og imod sammenlægning af Holstebro og Struer Kommunerne for det mig til at tænke - - Er det rigtigt at jobcenter er underlagt kommunerne - kommunerne kan kun bestemme i en vis grad desuden kan kommunernes forsøg på at spare forårsage urimelige forskelle i behandling i hvad borgeren får. Eller hvad med tilsynopgaver - tit er små kommuerne slet ikke gearet til at løfte opgave - sikkert fordi man har for få opgaver. Mine tanker går henimod at sociale forhold, de fleste opgaver i jobcenter med undtagelsen af jobformidling, tilsyn og veje lægges i et organ under staten - det er dem som lovgiver og dermed også der opgaven skal udføres - kommunerne skal så fremover tage sig af opgaver som ikke bare administrative men opgaver som borgeren se deres politiker tager sig af. Der vil sikkert være formuer skjult i besparelser på lønsiden og endvidere vil medarbejdere sikkert blive mere vidende om deres områder da ekspertisen stiger

2 Likes