Retten til natur - Under borgerrettigheder og socialpolitik


(Tanja Schjellerup) #1

Under socialpolitik og borgerrettigheder arbejder vi blandt andet med ‘Retten til natur’. Her er teksten, som jeg gerne vil bede jer hjælpe mig med at kvalificere og udbygge senest d. 27. sep. Jeg ser frem til at læse jeres forslag.

Retten til natur
Hvad enten man vil erkende det eller ej, så er det et faktum, at mennesker er afhænge af naturen Vi lever i og af den. Jord, Vand, Luft - alle tre er en nødvendighed.
Alternativet ønsker, at sikre at ethvert individ har adgang til natur. Ren natur. Undersøgelser viser, at forureningen af naturen alt i mens vi udnytter dens ressourcer i et sådant omfang at jorden ikke kan nå at gendanne dem hurtigere end mennesker forbruger, ikke er til gavn for hverken mennesker, dyr eller naturen selv.

Naturen er ligeledes gavnlig for vores velbefindende. Dermed også for vores sociale velbefindende.

Konkret forslag: (Her skal vi have styrket og sat ord på forslag)

  • Adgang til natur for alle (definition af hvad natur er (opdyrket/vild/ikke dyrket natur - Er natur automatisk noget urørt? - "Hvor mange træer har “jeg” krav på?)
  • Se på allemandsretten - evt. inspireret fra Sverige
  • Naturen som rekreation
    -Social løftestang
  • Har vi retten til at forbruge naturen eller bør vi “blot” leve med den? Hvad forventer forbrugeren?
  • Retten til forurening/Pligten til ikke at forurene
  • Hvad er ren natur - Hvad er natur - Hvad er rent?
  • Hvem mangler adgang til natur og mulighed(er) (hjemløse, handicappede, børn, voksne, flere?)

(Michael Frost Jensen) #2

Det som I har gang i er rigtigt godt, idet I får sat fokus på det som rigtig mange mennesker føler som et afsavn i deres daglig dag - at de er IKKE lever i harmoni (med naturen) - mit indput til jer er, at det er OK/GODT at få sat navn/etikette på det som vi mennesker efterspørge/savner men på den anden side må vi/du/jeg også afvente at der kommer en større folkelig efterspørgsels efter dette frirum - vi kan vel ikke påtvinge andre vore holdninger/meninger (hvilket altid er i spil?) - (Vi ved bedre?) - ja, det er svært men klø på…budskabet skal da ud :slight_smile:


(Tanja Schjellerup) #3

:slight_smile: Spørgsmålet som dine ord fører til hos mig lige nu er - “Hvis natur er en basal nødvendig (essentiel) del af overlevelse - er det så vigtigt eller ikke vigtigt at pointere retten til den?”


(Niels Poul Dreyer) #4

Natur begreb: Nogle mener at en round up mark er natur fordi der gror en plante art på den. Men djævlen findes i detaljen. Bortset for de spektakulære arter, som alle kan få øje på, går det også i Danmark kraftigt tilbage for den biologiske mangfoldighed. Hvis man har oplevet naturen i sin barndom i 60’erne og 70’erne, kan man huske vejkanter og enge fyldt med en masse forskellige arter af planter og insekter. Her kunne man næsten altid finde noget nyt og spændende på hvert besøg. Når man vender tilbage til de samme steder i dag, finder man en tæt brandnælde- og tidselbevoksning med 2-3 forskellige sommerfugle og ikke meget andet. Det er kendt stof for biologer, at de fleste specialiserede arter kræver nøjsom natur, hvor de kan trives uden konkurrence fra de kvælstofelskende planter, der nu stortrives i det overgødede landskab.
MIN FORMULERING: Adgang til en levende og mangfoldig natur, hvor der er mulighed for at opleve detaljen, arterne og dens storslåenhed i sin sammenhæng.


#5

Nu har Sverige masser af dejlig natur, men noget af det helt specielle er Allemansretten som du nævner. Det er fantastisk at føle sig velkommen næsten uanset hvor man færdes.
I DK har en jordejer ret til at forbyde færdsel selv på en stubmark hvis jeg har forstået det ret.
På et tidspunkt må noget være hoppet af sporet eller er det en rest fra stavnsbåndets tid at jordejere kan forbyde adgang til vores fælles natur, og derved lægge sig i vejen for rekreative og gode naturoplevelser.
mvh.