Retssikkerhed for borgere mod vilkårlig forvaltning

Magt korrumperer. Det er udgangspunktet for den franske revolution og læren om adskillelse af magten mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt-

Adskillelseslæren er et koncept. Vi behøver ikke falde på knæ for grundloven, for heller ikke den er perfekt.

Hvordan er det med anbringelser udenfor hjemmet (tvangsfjernelser) og tildeling af førtidspension til langtidssyge borgere.?