Rehabiliteringsforum Danmarks hvidbog som rehabpolitik

I 2004 udgav Rehabiliteringsforum Danmark (bestående af Socialministeriet, Marselisborgcenteret, og en meget lang række fagpersoner) en hvidbog, der pointerer hvad der ville være den optimale måde, at rehabilitere mennesker på. Hvidbogen kan hentes på http://www.rehabiliteringsforum.dk. Men åbenbart har budskabet svært ved at komme ud til kommunerne, på trods af at de fleste forslag ikke koster noget at implementere.
Hvidbogen rummer en masse, der er umiddelbart genkendeligt som Alternativ politik, idet borgeren sættes i centrum, der fokuseres på det hele menneske, pårørende, følgeproblemer osv.
Jeg vil gerne forslå, at vores politik omkring rehabilitering simpelthen er enslydende med Rehabiliteringsforum Danmarks anbefalinger, begyndende med at der skal udarbejdes en samlet, målrettet rehabiliteringsplan, der kan fungere som drejebog for samfundets hjælpeindsats. Den skal naturligvis kunne ændres hen ad vejen, men det vil være et vigtig tov, borgeren kan klamre sig til, når vejen synes håbløs, ligesom delmål kan fungere som motivation og indikatorer på, om vejen er rigtig. Det er i hvert fald vigtigt, bare det at det er en plan, så det hele ikke er tilfældigt.

1 Synes om