Referat TG-møde 18-02-05

Referat af Tillidsgruppens møde d. 5/2 2018 kl. 17-19

Til stede: Peer, Thorbjørn, Jonas, Jacob, Linnea, Susanne, Jan, Maria
Afbud: Janne
Referent: Maria

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Siden sidst. (Orienterende runde -ikke debat- om væsentlige begivenheder, der ikke behandles længere ned i dagsordenen.)

Fra ansvarsområder:

Thorbjørn: Halvårsmøde. Idé: Politisk café i Odense om en rapport vedr. de tre bundlinjer.
Jonas: Økonomi afhænger meget af hvilke lokaler vi kommer til at være i/ leje. Pt. bruges omkring 50% af alle storkredsens og de fynske kommuneforeningers samlede økonomi på lokalerne. Parti-støttemidler - afventer svar fra kommunen. OBS. Randi har fortsat adgang til kontoen (ændring af navne koster 500,-).
Jacob:
Linnea: ÅUO. Konstruktivt årsmøde i Storkredsen d. 3/2-2018. To upcoming arrangementer (mediepolitik og intro-møde). Alle medlemmer uanset alder kan melde sig ind i ÅUO; minimumspris er 15,- (flere medlemmer har betydning for støttekroner).
Susanne: Brat overgang efter kommunalvalget. Skriver af og til til Fyens Stiftstidende som privatperson, men med alternative rødder. Hvordan laves mere struktureret støtte til Abdi? (Mandagsmøde).
Jan, lokaleansvarlig. Ingen udgifter til lokaler pt. -
Peer: Opbakning til Å er på tilbagegang lokalt såvel som nationalt.
Maria: Rosengården, snart best. møde.

Punkter til beslutning:

Vores lokalforenings årsmøde den 22.3 kl. 19-21. samt opstillingsmøde til byrådet.
Jan og Jacob stiller op til mødet (kaffe, mm.)
Opstilling: Jonas overvejer at trække sig
Underholdning? Intet besluttet
Opdatering af vedtægter: Vi følger alle minimumsvedtægter. Hvem opdaterer minimumsvedtægter? Maria og Jonas. (OBS! Ifølge Randi er vedtægter opdateret på eget drev (iflg. 2017), men ikke på det offentlige drev).
Årsregnskab 17 + budget 18 (Henrik er revisor). Budget 18 bliver mangelfuldt pga. manglende lokaleafklaring. Fast årligt beløb til ÅUO besluttet - dog ikke hvilket beløb. Overførsel af midler til ÅUO: 2000,- (engangsbeløb, fra partimidler) vedtaget.
Beretning: Peer laver udkast
Pris for årsmøde? Maks. 500,-

Støttegruppen (input til byråd og bæredygtighedsudvalg)
Mandagsmøder (10 årsmøder om året).
Duer elektronisk kommunikation?
Det er vigtigt, at Abdi har tid til møderne.
Vi har måttet aflyse strategidagen - Ny dato, mødet skal ligge senest 17/3.
På onsdag 7/2-2018 er der byrådsmøde igen 17-20. Peer deltager formentlig - evt. møde Abdi inden byrådsmødet .

Samarbejde med Enhedslisten og SF
Der var samarbejde op til valget. Kan vi komme igang igen? (Reza, Ø).
Fælles værdier på miljø og det sociale. F.eks. 30 timers uge.
Enighed om, at dette samarbejde bør fortsætte.
Vi kan tilbyde at åbne op omkring Bæredygtighedsudvalget. Brian Dybro er rådmand.
Jan sætter dato op - indkalder til møde. Efter strategimøde, dvs. efter 17/3

Lokaleudvalg, deadline 25.2. hvad sker der?
Jan, Maria og Linnea er med.
Mogens fra Storkredsen er tovholder
Afventer referat fra sidste møde…
Maria har været i kontakt med Odense kommune (her kan afholdes offentlige arrangementer, men ikke lukkede arrangementer) og Cityforeningen. Intet afkast.
Jan har været i kontakt med Lilleskolen. De kan godt bruge de ekstra lokaler i dagstimerne, men skal stå med på lejekontrakten. Man kan godt stå to på lejekontrakten. Måske 50/50 udgift.
Kælderbutik Overgade - baggård, billige. Peer undersøger om lokalerne er tilgængelige.
Plads til minimum 20 personer.

Kontinuerlig poltikudvikling, hvor ligger den?
Udskudt til næste møde

Møder/arrangementer (aktivitetsgruppe)
Aktivitetsgruppe: Jacob og Janne.
Mød Alternativet den 8.2. Facebook Boost og genopslag vedtaget? Maria/Thorbjørn. OBS! Kaffemøde 10/2 skal nævnes på “Mød Alternativet”.
Kaffemøde den 10.2. Fynskredsen kl. 14-16. Maria deltager.
FT-kandidatarrangement uge 9 eller 10? Alle opstillede fra Fyn kommer og præsenterer sig. Bl.a. Tine, Mikkel, Stine Bardeleben. Der er fire møder på Fyn - så husk at invitere på Facebook i “Alternativet Fyn”. Onsdag d. 7/3 kl. 19-22. Tovholder: Storkredsen? Peer spørger (Jacob og Janne er bagstopper). Storkredsen sender en “grundpakke”.
FT-kandidat-opstillingsmøde den 15.3.
Landsmøde i maj, praktisk hjælp, overnatningsopråb fra Maiken Meedom

Lokalforeningen
Fællesmail odense@alternativet.dk. Maria tjekker op på adgangskode.
Opdatering af bestyrelsesdata på AlleOs, facebooksiden, facebookgruppen, hjemmesiden. Opdateres efter næste konstituering.
Vores lokaler i Nørregade, rengøring m.m.? Jan har kontakt til Katrine.

Deltagelse i FN-dag mod racisme d. 17/3.
Samling på Gråbrødre Plads kl. 13.
Fra kl. 14 Mangfoldighedsfest i Ungdomshuset. Bod sammen med ÅUO (Oscar og Martin).
Abdi vil gerne holde tale.
Uddele frøposer?
Bidrag: Ø og SF giver bidrag. Vi bidrager med 500,-

Punkter til drøftelse:

Akutte sager:

Næste møder: (kommende 2, incl. mødeleder)

Næste møde 22/2 kl. 17-19. Forberedelse af årsmøde

Evt.:

Til næste møde:
Kommunikationsgruppe? Kunne søges en praktikant der står for synlighed udadtil i samarbejde med gruppen?
Kontinuerlig poltikudvikling, hvor ligger den?