Referat TG-møde 18-01-08

Referat for Tillidsgruppens møde 08-1-2018 kl. 17-19
Mødeleder: Jonas og referent Thorbjørn
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat - Det er godkendt.
Siden sidst. (Orienterende runde -ikke debat- om væsentlige begivenheder, der ikke behandles længere ned i dagsordenen.)

Fra ansvarsområder:
For- & Næstforperson:

Årsmøde 18

 • Skal ligge i marts
 • Tilretning af vedtægter
  -Valg af byrådskandidater
  De skal tilrettes så vi lever op til minimumskravene for vedtægterne, plus sørger for at vi er ajour med vedtægterne fra seneste landsmøde.
  Fremlæggelse af budgetforslag.
 • Valg til TG

Støttegruppe
Gruppen er ved at komme op at stå på SLACK. Stor gruppe på 11 personer.
Der er blevet holdt nogle møder.
Den 3.2.2017 vil man afholde en strategidag for støttegruppen. Der skal lægges en strategi for Abdis arbejde i byrådet.

 • Medlemmer - hvem vil være oplagt at have med?
 • Slack - kommunikationsværktøj
 • Økonomi - “regnedrenge”
 • Strategidag 3.2.18 10-15
  ○ Fastlægge Støttegruppens virkemåde
  ○ Udvikling af spørgestrategi for Abdi i byrådet

Nyhedsmail til medlemmer

 • Ny bestyrelse
 • Indkaldelse til årsmøde
 • Info om Mød Alternativet (Politisk Café?)
 • Info om støttegruppe
  Der skal sendes en nyhedsmail ud i den nærmeste fremtid.
  Hvad skal med? Info om “Mød Alternativet”, den nye bestyrelse etc.

Fordeling af partimidler - lokalespørgsmålet

 • Møde den 18.01.18 kl. 18.30 i Nørregade

 • Hvad vil Odense med lokalerne?

 • Hvad vil vi bidrage med? Rengøring m.m.

 • Opkrævning af leje fra andre brugere. LS, HB, Pofo

 • Hvad er alternativerne
  Økonomi: Forslag til fordelingsnøgle fra Storkreds Fyn: Lokalforening Odense skal leve af de kommunale partistøttemidler, ca. 25.000 kr, og ikke længere modtage midler fra Storkredsen, ca 15.000 kr. i 2017. Storkredsen lægger også op til at fastholde nuværende lokaler, dette skal afklares på et møde d. 18/1. Endelig lægger de op til at ville genforhandle vores rengøringshonorar.
  De kommunale partistøttemidler kan nu søges.
  Komm.& Presse: PVC-sagen i Ekstra Bladet blev diskuteret.
  Janne vil gerne opdatere hjemmeside - hun skal have adgang af Jonas!
  Medlemshvervning: Update fra Thorbjørn (Mød Å, 8. februar kl. 17-19)
  Peer foreslår at vi laver et lille skriv som kommer med i nyhedsbrevet.
  Eventgruppen:
  Eventgruppen: Fritha - bæredygtigt samfund, SLUK - bog digital dannelse foredrag af Imran Rashid, Peter Storm bog om Storm P, Foredrag Burning Man v. Janne, Foredrag med Årstiderne, Foredrag Stop Madspild, Foredrag om Bæredygtig Business, Rapport fra en Byrådspolitiker og besøg på Rådhuset samt Nytårskur Odense Rådhus.
  Idé foredrag om Sort Sol
  Søger medlemmer - så lav gerne reklame på Mød Alternativet
  Lokalekoordinator: Jan har vandet blomster og ryddet op. Hvad skal vi gøre med
  Er der nogen der har nogle billederammer de vil donere til foreningen? Vi kan evt. spørge på Facebook?
  Facilitator:

  I øvrigt:

Punkter til beslutning:

Punkter til drøftelse:
Ny idé: Poste nyhedsbreve som artikel på “Alternativet Odense” for at flere får glæde af det (ikke kun medlemmer). Hvad synes I? Giv gerne idéen videre til Storkreds Fyn.
Enig TG vedtager at nyhedsbrevet skal deles på facebookgruppen Alternativet Odense vha. den nye funktion artikler.

Hvad kan TG gøre for at flere medlemmer tager med på Folkemøde?
Mette Rahbek ved noget om hvordan man gjorde sidste år.
Det er vigtigt at der er noget information omkring det praktiske.
Thorbjørn ringer til Landssekretariatet og spørger også ang. Folkemødet.

Hvordan forbereder vi os til valg af FT-kandidater?
Det er storkredsens område.

Idé til medlemsarrangement: Besøg fra iværksætter virksomheder med samme vision/ idé grundlag som Alternativet (Maria). Afklare hvordan og hvorfor: Hvad er formålet med besøget? Alle synes det er en fremragende idé at samarbejde med Dynamo.

Akutte sager: Lokale

Næste møde: 5 februar, kl. 17-19.

Evt.:
Vi diskuterede hvordan vi kan blive mere synlige i bygningen ved hjælp af Å bogstaver i vinduet og noget lys.

Vi har modtaget en større kunstnerisk samling fra Lise Jean-Paul Platon. Hun er også medlem af Alternativet. Vi agter at få billederne sat i ramme og hængt op og måske delt ud ved konkurrencer.

Idé: Rystesammen arrangement hvor vi tager ind og ser Nycirkus i Dynamo.

Peer og Thorbjørn er tilmeldt Halvårsmødet. Peer laver et opslag igen med reklame

Valuering: (hvad havde særlig værdi på mødet - hvad kan vi med fordel tage med videre)
Peer er glad for den nye måde at holde TG-møder på. Fortrystningsfuld ved det nye år.
Jacob synes der har været god energi, mange gode ideer herunder Jannes gode ideer til events.
Jonas synes også det har været godt.
Jan synes det går forrygende.
Thorbjørn er enig.

Hvordan bruger vi dette punkt? Kan vi måske gøre det på en mere effektiv måde? (Maria)