Referat seneste bestyrelsesmøde

Kære mellem,

Nedenfor er referat fra seneste bestyrelsesmøde :green_heart:

Dagsorden + Referat bestyrelsesmøde 17.januar kl.20:00

 1. Sidste nyt - fra Kredsmødet / Nytårskuren og om samspil mellem Borgen og lokalkredsene:
  a. Storkreds - Nikolaj - energien har været brugt på kandidater og opstilling i 2.halvår 2022. Balancen mellem mødeaktivitet og indhold er nu 1 møde /måned. HB / Trine har lagt nogle dagsordener frem som SK skal være med til at bidrage til. (Samtale saloner).
  b. Midler skal så småt allokeres til EP valg mfl.
  c. Årsmøde i marts - Nikolaj bringer op at Å Helsingør har en kandidat til EP valg, og forhører om den videre proces.
  d. Næste Storkredsmøde er den 8. februar.

 2. Fastlæggelse og planlægning af årsmøde.
  a. Skal afholdes før kredsårsmøde.
  b. Forslag til dato søndag d. 12. marts - indkaldelse senest 29. januar.
  i. Bestyrelsesposter skal indmeldes senest 4 uger før (12. februar), med kandidatur materiale.

 3. Økonomi og Budget for 2023:
  a. Ditte laver et udkast til et budget til årsmødet. HK bidrager med ca.6.000,-.
  b. Abonnement på Helsingør Dagblad skal tegnes.

 4. Lokalt arbejde : Organisering af aktivisme såsom læserbreve, kommentarer til det siddende byråd og deres forvaltning af kommunen.
  a. Opfordring til medlemmer til at læse dagsordener og referater og kommentere på det der er relevant.
  b. 3 relevante udvalg for Å’s engagement. Klimaudvalg /Miljø, Natur og demokrati, ringe nye medlemmer op og opfordre til deltagelse i Årsmøde:
  c. Indflydelse på byrådsarbejde via de Radikale / B.
  Forslag PFAS: En viral PFAS kampagne. Måder for rensning - forskere Mette spørger: Morten laver et diskussionsoplæg på Å FB siden. Supplere med læserbreve fra medlemmer. (Inddrage Mette Lene Jensen?) “Er der PFAS her Mette-Lene?”. Walter Busch?
  Forslag Kystsikring: Morten / Frank fra Hunderevet og Hellebæk kystsikring.Køre kampagne på Øresund/ Kystsikring - med dykning osv.

Forslag Kongevejen Helsingør: Partikelmåling? Omkostning? Kan vi evt. søge et Grønt Fond om midler.Spørge Malte fra Enhedslisten / Ditte spørger DN. Mette vil gerne være med her også. Evt. sammenhæng med luftforurening fra brændeovne (3.000 KOL patienter i Helsingør),- sundhedsomkostninger?

 1. Velkommen til nye medlemmer (dækker under pkt.4)

 2. Evt.
  a. Mette - har været med i det Europapolitiske. EP valg i juni ‘24. Utydelig proces omkring kandidaturet, Mette vil gerne stille op, men der er lige nu en udmelding fra HB, at Jan Kristoffersen er spidskandidat.
  b. KV forberedelse:
  c. Nyt fra Bestyrelserne (Havn / Kystsikring)
  d. Hjemmesiden