Referat medlemsmøde Thy-Mors august 2020

Kære medlemmer af Alternativet Thy-Mors

Hermed referatet fra vores 100 procent ONLINE kombinerede medlems- og åbne bestyrelsesmøde mandag den 24. august 2020.

Deltagere: Joachim, Christian, Anni, Jens Ole og Gustav

REFERAT

  1. Aktuel kommunalpolitik (herunder dagsorden for Thisted Kommunalbestyrelse tirsdag den 25. august 2020). Punktet blev behandlet.

  2. Udpegning af en referent til dette møde : Gustav.

  3. Nyt fra storkreds og landssekretariat.Joachim og Gustav havde deltaget i storkredsens årsmøde i Aalborg søndag den 18. august. Anne Guldborg Pedersen afløste Bente Holm Villadsen som forperson. Bente bliver den nye kasserer. Anne Marie Geertsen forsætter i hovedbestyrelse. Boye Jepsen blev folketingskandidat. Efter næsten to års pause blev Gustav igen valgt til POFO (Politisk Forum), og han blev igen kandidat til regionsrådet.

  4. Nyt om de 15 vælgerforeningers fremtidsmøder for Mors–Thy .

Et par vælgerforeninger på Mors overvejer at forlade samarbejdet. Alternativet forsætter i samarbejdet – gerne med et par forandringer. Jens Ole eller Joachim deltager i det næste møde.

  1. Drøftelse af vores position ved KV-21 og RV-21 .Vi kan lægge vægt på den sociale bundlinje – herunder trivsel for kommunens (og regionens) ansatte. Kommunen og regionen bør være gode arbejdspladser.Både trivsel og effektivitet steg under coranaen, hvor arbejdstiden reelt var kortere.For Alternativet er det vigtigt at få vores frihedsfortælling frem.30 timers arbejde om ugen og en jobbank, der gør det nyligt at flytte arbejdstimer til et andet kalenderår.

  2. Forberedelse af lokalbestyrelsernes ONLINE–møde med Josephine (samt styregruppen for KV21 og RV21) onsdag den 26. august kl. 19 – kl. 21. (et lokale i Plantagehuset reserveres til ’’samtalestation’’). Foreningen er vært ved en kop kaffe (med mere). Anni bestiller hos Plantagehusets Cafe.Anni opretter en ’’samtalestation’’ i Plantagehuset. Jens Ole hjælper med det tekniske (Det kunne bl.a. være et kamera, der viser hele lokalbestyrelsen i eet levende billede.).Joachim inviter nogle ekstra deltagere med til online-mødet, og han sender navnene til Christian.

  3. Evt .

Efterårets aktiviteter:

Jens Ole foreslår ’’kampagner’’. Det kunne fx være ’’aktioner’’ på Store Torv i Thisted. Der kan indkøbes campingbord, stole og andet udstyr til dette.

Joachim kommer evt. med en skitse til et Politisk Laboratorium (PoLa) om den sociale bundlinje (se under vores position ved KV-21 og RV-21 ).

Tilsvarende kommer Joachim med en skitse til et Politisk Laboratorium (PoLa) om vores Naturpolitik.

Anni lægger dette referat ud på Facebook, og det samme gør hun med referater fra de kommende medlemsmøder.

Landspolitik

I dag fremlagde justitsministeren et forslag til politireform.

Flere nærpolitistationer og en slags genoplivning af landbetjentene.

Alternativet vil foreslå folkevalgte politiledere (som i England og Wales).

I sidste uge kom regeringens forslag om ’’Arne’s pension’’. Gustav sender et læserbrev, som Nordjyske forhåbentlig bringer allerede i morgen – tirsdag.

Kære Thy-Mors!

Tusind tak for et konkret og fortællende skriv af passende længde. Dejligt at kunne følge med i, hvad der sker i jeres område - og at I er bevidste om mediekommunikation!

Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler: