Referat konstituering Thy-Mors juni 2020

REFERAT fra Medlemsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde for Alternativet Thy–Mors mandag den 22. juni 2020 kl. 19.00 – kl. 20.25 .

Vi havde reserveret ’’Rektors Kontor’’ i Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted som ‘‘samtalestation’’ (med plads til 4 personer efter corona–reglerne). Mødet blev afviklet online.

Deltagere: Anni, Emilie, Inger, Joachim, Aase og Gustav. Fra kl. 20.07 deltog Christian også.

REFERAT:

1. Aktuel kommunalpolitik (herunder dagsorden for Thisted Kommunalbestyrelse tirsdag den 23. juni).

2. Konstituering af bestyrelsen (forperson, næstforperson, kasserer, tovholdere (henholdsvis Thy-Hannæs og Mors), medlemsansvarlig, valgkampsansvarlig o.s.v.)

Den ‘‘store’’ konstituering (efter vedtægterne) fra 2019 videreføres til marts 2021 (forperson: Joachim, næstforperson: Christian, kasserer: Anni ).

Det næste ordinære årsmøde flyttes fra juni 2021 til marts 2021.

I den ‘‘lille’’ konstituering (frivilligt) blev der valgt tovholdere: Inger for Mors og Jens Ole for Thy-Hannæs. Ellers fortsætter de nuværende på posterne.

Eskild Boeskov (fra gammel Thisted kommune) er den ene revisor. Christian finder en ekstra revisor i gammel Hanstholm kommune (ref. Bem.: Vi mangler stadig revisor nr. 2).

  1. Gennemgang af indstillinger fra opstillingsmøde t den 10. juni (herunder evt. nye indstillinger).

Vi mangler tilsagn fra den ene af de 2 valgte revisorer, ellers ingen bemærkninger.

4. Nyt fra storkreds og landssekretariat.

Storkredsen vil nedsætte en gruppe på tre, der skal styre online–møderne om ‘‘Tæt på Alternativet’’. Behandlingen af nye vedtægter (og en evt. ny struktur) vil sandsynligvis blive udsat til et ekstra landsmøde sidst på året, og punktet vil derfor ikke komme op på landsmødet i september.

  1. Første drøftelse af vores position ved KV-21 og RV-21 .

Vi drøftede en række lokale sager – herunder kandidater til posten som borgmester i Thisted, og om hvor vi henter vore stemmer. Det er vigtigt, at vi tager ved lære af corona–krisen, og at vi indrager folketingsgruppens arbejde (forlig) med bl.a. klima.

Der vil komme nogle kommunalpolitiske idéer fra POFO (Politisk Forum). Sidst i april 2020 nedsatte Josephine Fock arbejdsgruppen: “ Politisk skærpelse, narrativ og arbejdsplan (det politiske udvalg). Desuden er der nedsat et valgoplægsudvalg (til KV–21 og RV–21), og i uge 27 nedsættes der en sparringsgruppe . Politisk Forum vil fremlægge konklusionerne på landsmødet i september. I uge 27 indtræder Gustav i SPARRINGSGRUPPEN FOR VALGOPLÆGSUDVALGET (KV–21 og RV–21).

6. Evt

Der bestilles et lokale (en samtalestation) i Plantagehuset til det næste møde, der holdes mandag den 24. august. Til efteråret vi vil holde et POLA (et Politisk Laboratorium) på Mors.

For referatet: Gustav