Referat fra vores årsmøde og forestående møder

Hej alle
Klik her for at se årsmødereferatet: Årsmøde referat 30.01.2018.docx (14.9 KB)

Storkredsen havde bedt om om få nogle emner til politiske laboratorier, som de vil afholde senere på året. Fra de fremmødte til årsmødet fremkom følgende, som er sendt videre til storkredsen.

 • Arbejdsmiljø
  30 timers arbejdsuge, arbejdsliv i balance, store problemer med stress, menneskelig bæredygtighed.
 • Bespisning på kommunale institutioner økologisk mad, anvend lokale økologiske producenter (hvis der
  er nogle i kommunen - ellers på Fyn), erfaringsudveksling.
 • Ny politisk kultur i kommuneregi
 • Arbejdsmarkedsindsatsen i kommunerne ydelse uden modkrav, få det prøvet af på Fyn, hvad har
  andre kommuner gjort forsøg med? (her skulle man vist kunne finde oplysninger på KLs
  hjemmeside)
 • Torben Gejls Alaskamodel
  kan der arbejdes på at understøtte hans indsats, med at gøre det lovligt for borgerne at dyrke hamp i
  mindre omfang.

Vi afholder åbent bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. marts kl 19 på Lindebjergvej 5, 5600 Faaborg.

Vedr. datoer for møder forud for kommunalbestyrelsesmøderne: Disse er ikke fremkommet på nuværende tidspunkt, men følg med på vores facebookside, hvor de vil blive meddelt.

Lørdag d. 10. marts arrangerer vi sammen med Alternativet i Assens kommune et præsentationsmøde af de fynske kandidater til h.h.v. Folketing og Europaparlament. Der vil være bespisning og kaffe/te/kage, og det er gratis at deltage.
Arrangementet foregår i Mulighederes hus, Søndergade 99, 5620 Glamsbjerg fra kl. 10-13.

Det var, hvad jeg havde for nu - meld gerne tilbage, hvis der oplysninger, som I savner.
de bedste hilsner fra Hanne Høfsten

Tilmelding til nødvendig, hvis du vil spise med d. 10. marts.