Referat fra ordinært bestyrelsesmøde d.1.10.18

Konstituering ny bestyrelse storkreds KBH

Forperson: Troels Chr. Jakobsen

Næstforperson: Trine Hertz

Kasserer: Mia Isabel Andersen

Referat bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Kontakt bankrådgiver Merkurbank: Lise Arnbo

Mobilepay skal godkendes og er en besværlig proces

Mia og Troels tager et økonomi-møde med Claus

Adgang til nuværende dokumenter via Googledrive (Lea sender kontaktliste til Claus)

Nuværende aftale indgået med kommuneforeningerne er en fejl og skal forhandles om, grundet unfair pengefordeling mellem storkreds Kbh. og kommuneforeningerne

Det står i vedtægterne at storkredsen og kommuneforeningen er ligestillet, men det er reelt storkredsen der står over kommuneforeningen.

Fælles ansvar for indgåede aftaler.

Hovedbeløbet fra hovedbestyrelsen ligger fast, men ikke fordelingen mellem storkredsen og kommuneforeningerne.

Aftal er møde med Lisbeth Jarlov og Finn Dyrby Hermansen og gennemgå fordelingen af penge.

Konkrete indgåede aftaler ligger i GoogleDrive.

Region Hovedstaden består af 4 storkredse: København, Nordsjælland, Københavns Omegn og Bornholm.

Der er indgået en økonomisk aftale med med Region Hovedstaden og pengene er klar til at blive udbetalt. Der er sat 25.000 kroner af i år og 45.000 kroner de efterfølgende år. (Obs. Der er en problemstilling ift. Martin Schepelem og manglende betaling).

Vi skal fordele alle regionsstøttemidler og forhandle de 21% af medlemsmidlerne mellem de andre storkredse.

Opret evt. driftkonto og kampagnekonto.

Kommunikationsudvalg har investeret i podcast studie og er ejet af storkreds kbh. – kan evt. lejes ud til andre med henblik på udvinde lejeindtægter.

Lokaleleje 22.000 kr. årligt.

Storkreds kbh. skal selv sørge for at inddrage/invitere kommuneforeningerne + deres frivillige til samarbejde til fx kampagner.

Kig på referater fra FTV udvalgsmøder med kommuneforeningerne (ligger i googledrive).

Finn og Poul (sidder også i FTV udvalget) har udviklet en plakat-strategi.

Storkredsens opgave: hænge plakater op + fordeling af debatter (medier, debatmøder) til de rigtige kandidater.

Claus har lovet lynkursus i podcast udstyret + andet teknisk udstyr.

Forsikring af diverse medieudstyr på vej (Majken + Birthe).

Brug som SLACK kommunikationsplatform.

SKBH har en facebook side (Martin Kjærulf).

SKBHs hjemmeside skal opdateres, men er styret i et system som kan være besværligt – Emil Ibsen (IT-fyr).

Storkredsmailen + Regnskabsmail – Vilhelm og Claus har password.

Claus sørger for at færdiggøre regnskabet og de sidste overførsler.

Lav dokument til banken + konstituering af ny bestyrelse – SKAL UNDERSKRIVES!