Referat fra medlemsmøde i Hillerød

Referat af medlemsmøde i Hillerød Kommune d 16.08.23

Tilstede var: Nina Horn, Hanne Omø og Kurt Omø fra Hillerød. Brian Hjarnø fra Lokalforening Hørsholm-Fredensborg og Ingrid Olsen fra Storkreds Nordsjælland.

Ref.: Ingrid

Alle medlemmer i Hillerød Kommune har modtaget medlemsbrev med invitation til mødet via AlleOs.

Eneste punkt på dagsorden var fremtidsplaner for medlemmerne i Hillerød Kommune.

Baggrund: Lokalforeningen har været nedlagt i nogle år. Der er 17 medlemmer i kommunen. Der er ikke medlemsressourcer i Hillerød Kommune til at genstarte en selvstændig lokalforening. På den baggrund foreslår Storkreds Nordsjællands bestyrelse, at vi samler de tre kommuner, Hørsholm, Fredensborg og Hillerød i en samlet lokalforening.

De fremmødte medlemmer er enige om at Storkreds Nordsjællands forslag om optagelse i Lokalforening Hørsholm-Fredensborg er bedste løsning fremadrettet og forslaget vedtages og det aftales at processen sættes i gang hurtigt.

Ifølge vedtægterne for Lokalforening Hørsholm-Fredensborg skal der tilstræbes repræsentanter fra begge kommuner i bestyrelsen. Det skal også gælde Hillerød Kommune. Planen er at medlemmer i Hillerød vil kontakte to andre medlemmer, som tidligere har været aktive og spørge om de vil repræsentere Hillerød i en fælles bestyrelse fremover. Resultatet melder de tilbage til Ingrid.

Eventuelt:

På mødet gennemgik vi muligheder for at få vores hvervningsfolder ud lokalt i Hillerød. Planen blev at Brian sikrer levering af 2 x 100 stk. foldere til Hillerøds medlemmer. De lægger foldere på udvalgte steder (økologiske produktionssteder og restauranter samt fælleshuse i Hillerød, Nødebo, Gadevang, Hammersholt og Thulstrup) i kommunen og omdeler i det omfang kræfterne rækker.

Vi talte endvidere om behov for at fremme Bevægelsen Alternativet samtidig med at understøtte Partiet Alternativet. Vi oplever en form for ”politisk parti-forskrækkelse” generelt. Det har tidligere været lettere at få opbakning til Bevægelsen. Vi møder hurtigere afvisninger når vi repræsenterer Partiet. Det er et problem som medførte en god diskussion og inspiration til at tænke i andre baner. Vi oplever et stort behov for at styrke bevægelsen. Det giver mulighed for en mere personlig kontaktflade og dermed - forhåbentlig, bedre mulighed for at knytte folk til vores politiske projekt og styrke partiets muligheder for at få vores politik gennemført.

Kære bestyrelse;
Ville det være muligt at medtage Gribskov som en del af den nye struktur?
Bh Maud

1 Synes om

Hej Maud
Dit forslag skal løftes i Storkredsen regi. Lige som Hillerøds forløb er udsprunget derfra:)