Referat fra ekstraordinært årsmøde, åbent bestyrelsesmøde + medlemsmøde 22/8 2016

Tak for et godt møde (3 i 1) 22/8 i Aksen!

Vi fik godkendt de nye vedtægter, Marianne H spurgte ind til om det er standardvedtægter eller noget specielt for Odsherred - det er standardvedtægter (med lidt til- og fravalg efter standarder)
Peter L spurgte, hvad der gør vores vedtægter specielle - det er værdierne, samtaledogmerne og manifestet, der er skrevet ind som obligatorisk del af alle kommunalforeningers vedtægter (det betyder at både humor og ydmyghed er fremhævet i paragrafferne :innocent: )
Her er det officielle referat, der nu er underskrevet af både dirigent og referent:

Referat af ekstraordinært årsmøde i Alternativet Odsherred 22/8 2017

Vi var 11 deltagere + Rasmus Nordqvist.

 1. Valg af dirigent Torben Mariager blev valgt med applaus.

 2. Valg af stemmetællere og referent
  Torben skønnede at det var unødvendigt med stemmetællere. Peter Arklint blev valgt til referent.

 3. Opdatering af vedtægter ift. minimumsvedtægter
  Det udsendte oplæg til vedtægter blev godkendt og var allerede forhåndsgodkendt af Hovedbestyrelsen.

 4. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Bine Feldbæk Siefert og Torben Mariager blev valgt.

Torben afsluttede årsmødet og takkede for god ro og orden.

Med venlig hilsen
Torben Mariager og Peter Arklint


Det åbne bestyrelsesmøde medførte en del debat om hvordan vi bedst muligt involverer så mange som muligt i udvikling af politik op mod kv17.

Vi forventer at holde et åbent bestyrelsesmøde igen til december. Der var straks røster fremme om julefrokost - er det noget du vil være med til?

Her er de beslutninger, der blev truffet på bestyrelsesmødet:

Bestyrelsesmødet 22/8

Vi delegerede disse 5 opgaver:
1. Arrangementer. Tovholder: Peter Arklint, budget: maksimalt 1.000,-
Opgave: Vær åben over for ideer - især fra medlemmerne - og giv hjælp og sparring til de, der vil lave et arrangement.

2. Visionsgruppe. Tovholder: Peter Arklint, budget: maksimalt 1.000,-
Opgave: Gruppen skal udbygge sine aktiviteter og støtte kv17-gruppen.

3. kv17-gruppen. Tovholder: Jørgen Sørensen, budget: maksimalt 1.000,-
Opgave: Forbered kommunalvalget gennem:

 • Etablering af kv17-gruppen og eventuelle støttegrupper.
 • Kvalificering af deltagerne gennem Alternativets kurser, workshops mm.
 • Planlægning og gennemførelse af valgkampen.

4. Ungenetværk. Tovholder: Jørgen Sørensen, budget: maksimalt 1.000,-
Opgave: Etablering og sparring af et ungenetværk - gerne i samarbejde med for eksempel Holbæk og Kalundborg.

5. Diverse. Tovholder: Ivan Normann Andersen, budget: maksimalt 1.000,-
Opgave: Vær åben over for ideer - især fra medlemmerne - og giv hjælp og sparring.

Øvrige beslutninger:
Deltagelse i Velfærdsaliensens demonstration 15. september
Peter deltager i planlægning og gennemførelse af 15. september, udbygger samarbejdet med SF, EL og LO - og arbejder for “ny politisk kultur”.

Valg af revisor.
Ulla Munksgaard, kasserer i Storkreds Sjælland blev valgt og vi sendte taknemmelige tanker.

Valg af kandidat til kandidatudvalget i Storkredsen
Der skal snart vælges kandidater til Folketinget.
Vi valgte Torben Mariager som vores kandidat til kandidatudvalget i Storkredsen.


Medlemsmødet

Ruth Johnsen fortalte om Politisk Forum og Rasmus Nordqvist fortalte om hvilke planer der er for efteråret i Alternativet på Christiansborg.
Henrik P meldte sig til at være Peters med-taler ved demonstrationen 15/9 i Velfærdsalliencen med EL og SF.
Henrik så dog tænksom ud, da det blev foreslået at talen bliver holdt på vers. Fortsættelse følger.

Vi fik også prøvet visionsspillet en smule og fik brændt en enkelt bordbombe af, som Jacob A så gavmildt havde medbragt sammen med partilampen og dannebrogsflaget.

Vi hørte spændende præsentationer af de nye deltagere, og Kirsten H fortalte om dengang hun som ganske ung, var folketingskandidat for de Konservative - de ønskede vist at kunne bruge et portrætfoto af en ung blond kvinde i deres valgkamp…

Mødet var alt i alt ret alternativt på et par punkter - så det var godt!
Med venlig hilsen Peter Arklint

Relevante links:
De nye vedtægter
Youtube-Playliste om Alternativet Odsherred
Bestyrelsens forretningsorden