Vedtægter for Alternativet Odsherred fra og med 22/8 2016

Vi har valgt så enkle vedtægter som muligt, med udgangspunkt i ud fra “Minimumsvedtægter for kommuneforeninger” offentliggjort efter årsmødet i Odense 2016.
Vi havde en kort proces med lidt ping-pong blandt to medlemmer, før vi sendte oplægget til de nye vedtægter til medlemmerne i et nyhedsbrev.

Vedtægterne blev forhåndsgodkendt af Hovedbestyrelsen og vedtaget 22/8 på det ekstraordinære årsmøde.
De kan downloades her: Minimumsvedtaegter-kommuneforeninger-2016 Odsherred.pdf (87.5 KB)

Med venlig hilsen Peter Arklint