Referat fra bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg Den 28.05.18

Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg
Den 28.05.18

Mødedeltagere: Camilla Frydenlund, Steen Frydenlund, Jette Rose, Edvard Korsbæk, Karin Schwartz. Karin Rohr Genz (gæst)

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning fra sidst
 3. Indkomne punkter
 4. Økonomi
 5. Arrangementer
  a. Grundlovmøde
  b. Ribe dyrskue
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

Ad. 1.
Dagsorden godkendt. Det besluttedes at godkende referatet løbende, samt at Karin S fremover er fast referent og Steen fast ordstyrer

Ad. 2 Opfølgning fra sidst
Siden sidst har der været landsmøde. Vi havde tre repræsentanter med, Jette Rose, Camilla Frydenlund Edvard Korsbæk og alle havde haft en god oplevelse. Der havde været en del debat omkring GDPR – Esbjergs ekspert på området, Edvard Korsbæk måtte, op at stå et par gange i sagens gode tjeneste. Det vil være forperson og kasserer i lokalforeningerne, der har adgang til medlems-dataene i de enkelte foreninger. Karin Genz kunne fortælle at der skulle være styr på det.
Edvard har ligeledes været i Horsens til Josephines ”Tour de frihed”. En god oplevelse bortset fra en smule skuffelse over, at Josephines referat og opfattelse af mødet, ikke helt levede op til det som Edvard havde forventet. Han havde håbet at deltagernes input havde skinnet mere igennem, end tilfældet var da Josephines oplevelse af mødet udkom. Edvard har kontaktet Josephine med henblik på at få hende herover til et medlemsmøde. Efter sigende skulle de ikke være så kritiske med hvor mange deltagere der forventes til et sådant møde, så vi arbejder bare videre med det. Josephine har indvilget og meldt tilbage at det bliver efter sommerferien.
Edvard har arbejdet lidt videre med Ribe Dyrskue. Det er noget dyrere at deltage her ift Korskro, og derudover skal de have 800 i strøm, så det skal vi ikke ha’ noget af. Edvard har søgt midler i puljen ”Gode ideer fonden” – en central pulje i Alternativet, og har fået ja – og pengene er allerede udbetalt.
Edvard har ligeledes kontaktet Karin Genz med henblik på at få Karin med i vores grundlovsmøde. Dette da fælles arrangementet med de øvrige partier på Esbjerg Conference Hotel ikke blev til noget. Se senere punkt på dagsordenen.

Ad. 3 Indkomne punkter
Ingen

Ad. 4 Økonomi
Kassereren kunne fortælle at de 3000 til foreningsvirke fra kredsen er dukket op, ligesom de 1100 + moms fra den centrale idepulje også er gået ind.
Det ser fornuftigt ud, og det ser ud til at vi har råd til de aktiviteter vi gerne lave.

Ad. 5 kommende arrangementer
Grundlovsdag. Vi havde i første omgang håbet at være et arrangement i fællesskab med de andre politiske partier, men der var ikke stemning herfor. Derfor skal vi lave vores eget.Vi laver et arrangement ala ”bevægende samtaler”, som skal udgå fra plænen foran ”Huset”. Herfra går vi en tur og lander så igen på plænen, hvor der vil være et par indslag. Edvard gentager den udmærkede tale fra sidste år, og Karin G er ligeledes klar med en tale med en vinkel på noget me ”at minimere ulighed”. ave lov til at præsentere et indhold. Da vi nu ikke kunne deltage i et fælles arrangement med de andre partier, vil vi nu alligevel gøre forsøget og invitere dem der kan til vores arrangement. De skal være hjertelig velkomne også med indhold.
Hvem gør hvad
a. Edvard forsøger at booke plænen og laver en mini-plakat vi kan sætte op på biblioteker m.v.
b. Karin S laver pressemeddelelse og skriver til de andre partier.
c. Steen sender invitation ud til medlemmerne og er ansvarlig for at vores roll-ups mv kommer ind på plænen.
d. Såfremt det står ned i stænger, så forsøger vi at komme ind i Husets Cafe.
e. Alle gør sit til at vores arrangement kommer ud og bliver delt flittigt via de sociale medier.

Ribe dyrskue, 27. juli
Karin G deltager i Vorbasse Hestemarked i ugen inden, og vil give os lov til at bruge nogle af de materialer de bruger her. Vi siger tak! Den anden vej vil Karin gerne have lov at låne møblerne fra Korskro hestemarked.
En anden ide er at tage små selvplantede enge med, som kan deles ud – dette for at sætte fokus på vigtigheden af biodiversitet. Ideen er købt😊 Edvard,
Vi planlægger endeligt på vores næste møde, onsdag den 20. juni kl. 19.00 på Pilevej.

Ad. 6. Næste møde
Onsdag den 20. juni kl. 19.00 på Pilevej.

Ad. 7 Evt.
a. Opstillingsmøde. Edvard har efter grundige overvejelser besluttet at opstille til næste folketingsvalg. Dette for at bakke op om de øvrige kandidater og sikre en bredere liste. Der er opstillingsmøde den 30. juni i Aabenraa fra kl. 14, på Damms Gård, Gråstenvej 12, Feldsted. Her gælder det om at vi er stærkt repræsenteret, så vi kan få bakket op om vores to kandidater og få dem placeret godt listen. Edvard og Karin G har tre pladser i bilen. Jette, Steen og Camilla vil se om de kan komme afsted. Steen informerer om medlemsmødet i næste nyhedsbrev.

b. Forslag fra Jette om, at vi på næste møde får debatteret problematikken omkring udvidelse af Esbjerg Havn. Mega god ide, som vi vil inddrage medlemmerne og forskellige eksperter i. Vi detailplanlægger på næste møde.

c. Ref. Karin Schwartz