Referat fra bestyrelsesmøde 6. maj 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 6.5.2019

 1. Opdatering på det konstituerende møde i HB lørdag den 4.5
 2. Frederiksberg dag på H.C. Ørstedsvej lørdag den 11.5: Hvem, hvad og hvor��
 3. Ønsker fra Mette Bram vedrørende kommende budgetforhandlinger
 4. VALG ( dette punkt bliver flyttet op som nr. 1, hvis valget bliver udskrevet i dag)
 • Plakater
 • Valgtilforordnede
 • Diverse events
 • Fest
  ( I kan selv forsætte listen)
 1. Evt.

Beslutningsreferat:
Ad 1: Marianne og Søren gav en hurtig update fra lørdagens konstituerende møde.
Ad 2: Mette kan ikke komme. Leyla kommer hele dagen og medbringer knappenåle, så vi igen kan opsamle ideer/ønsker, Annedorthe laver foldere og medbringer. Søren er der fra morgenstunden til kl 15. Maria kommer med grønt pynt. Jonas kommer med store Å. Marianne kommer
Ad 3: Fredag d. 16 august er alle standby til sparring med Mette. Frem til da kan vi komme med konkrete input. Evt brainstorme på næste bestyrelsesmøde. Derudover stand-by i budget weekenden 6-7-8 september.
Flg er livliner. Mette har initiativet for at efterspørge hjælp:

 • Ali på budgetproces og økonomi i øvrigt
 • Søren på by- og miljø
 • Jonas på bolig
 • Marianne på kultur
 • Maria på skole/kultur
 • Leyla på sundhed og ældre
 • Marianne (eller evt. Torben) på pressehåndtering
  Ad 4: VALG!
 • Plakatophængning kører Lia fra nu af. Vi har hjulpet med ruter, flytning og mobilisering. Fortsæt dog med at få folk til at melde sig på Google doc-listen.
 • Valgtilforordnede. Vi har haft svært ved at samle ret mange- Leyla har meldt sig. Vi må gøre det bedre næste gang.
 • Events? Vi har ikke noget konkret på tapetet. Giv medlemmerne besked om hvordan de kan melde bidrag og/eller har en ind (når valget er udskrevet).
  Ad 5. Evt.
 • Torben er væk i Norge noget tid.
 • Appel fra Søren: Husk også at annoncere i AlleOs.
 • Næste møde 17. juni.