Referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2019

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 17.6.2019

  1. Opgaver ved kommende budgetforhandlinger ; hvem, hvad og hvornår
  2. Møde med Simon Aggesen den 25.6. ( Søren, Mette og Marianne) Taktik og indhold
  3. Evaluering af overstået valg ; hvilke refleksioner skal Søren og jeg bringe med til HB i næste weekend
  4. Mødedatoer til efteråret
  5. Evt – som vi sikkert først når ved middagen!

Beslutningsreferat:
Ad 1: Datoer fra tidligere referat står ved magt. Se evt: Referat fra bestyrelsesmøde 6. maj 2019
Ad 2 Emner til mødet blev drøftet, som går videre til taktikmøde med Mette.
Ad 3. Åben drøftelse. I sagens natur en del frustration, men også ønske om at se fremad og tage bestik af den nye situation.
Ad 4. TBD.
Ad 5. -