Referat fra 15. Maj 2023

Referat for bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland d. 15.05.23 kl 17:00
Afholdes hos Allon med spisning, Birkhøjterrasserne 426B i Farum

Deltagere: Allon, Simon, Mariane, Christina, Ingrid og Christa ( ref.)

Afbud: Morten

 1. Praktisk afprøvning af logning på Dialog.

Vi gennemgik at lægge referater og medlemsmøder på Dialog og oprettelse af events på AlleOs. Allon har sørget for, at vi alle har rettigheder på AlleOs.

Allon kontakter Mark om hjemmesiden, som skal nedlægges

 1. Forretningsorden

Morten foreslås som vedtægtsansvarlig. Morten har efterfølgende afslået. Christa tager posten.

Forretningsorden er gennemgået og vedtaget med enkelte rettelser.

 1. Lokalforeninger – sammenlægninger

Allerød og Rudersdal er nu lagt sammen som Allerød-Rudersdal. Vi afventer Noahs tilbagekomst og den fysiske sammenlægning på AlleOs.

 1. Økonomi, herunder regionsmidler.

Storkredsen har d.14/4 modtaget regionsmidler fra Storkreds København.

Der skal udarbejdes et budget.

Alle bestyrelsesmedlemmer laver en liste til næste møde om punkter til budgettet og sender dem til Christa inden d.12/6.

 1. Nyt fra HB, fagråd og interessegrupper, POFO og Velkomstgruppen.

Simon orienterede fra HB. Der mangler 5 medlemmer til HB. Især kvinder skal opfordres.

Interessegrupperne er slået op. Man tilmelder sig på AlleOs via bjælken “Interessegrupper”. Der kunne godt være flere, det meldte sig. Der er forslag om at man ud fra profilernes interessemarkeringer automatisk tilknyttes en netværksgruppe. Det skal med i “modernisering” af AlleOs. Der er uklarhed om, hvordan tovholder på interessegrupperne udpeges/ vælges.

Fagrådenes organisering drøftes i POFO

Velkomstguppen ved Mariane. Der er 4 personer i velkomstgruppen. Mange har aldrig været politisk aktive før. Nye medlemmer er rigtig glade for kontakten. Der er så mange fagligt yderst kompetente nye medlemmer.

 1. Politiske medlemsmøder

Vi prøver at holde formøde kl. 18 inden tænketanksmøde med Sascha d.25/5 kl. 19. Mariane opretter event På AlleOs. Ingrid skriver et kort nyhedsbrev med en invitation og har fået link fra Allon til google Meet, som sættes i invitation. Linked skal også på begivenheden på AlleOs.

 1. Nyt fra lokalforeninger.

Halsnæs. Krudtværksfest hvor lokalforening ikke kunne deltage grundet manglende økonomi og manglende aktive. 3 folkeskole og 3 privatskoler i Halsnæs kommune. Lederen af Hundested skole gør et godt arbejde for at få nytilflyttere til at vælge folkeskolen. Bl.a. lægger hun pjecer hos ejendomsmæglerne.

Furesø. 2 nye medlemmer.

Gribskov. Rigtig godt møde om “Frodige Fællesskaber” Med støtte fra Hedeselskabet.

Hørsholm-Fredensborg har en bod på Fredensborg Smukkest d.17/6

I Rudersdal har Christa deltaget i et åbent dialogmøde om folkeskolerne arrangeret af den konservative lokalforening. I juni er der netværksmøde arrangeret af Frivilligcenteret. Christa vil præsentere vores politiske udspil om jobcentrenes afløsere som 4.sektor virksomhed.

 1. EP-valg.

Kandidatudvalget har endnu ikke holdt møde.

 1. Næste bestyrelsesmøde mandag d 19.06.23 kl 17 – 19. På zoom åbent

 2. Hvordan har mødet været i dag?

Gode politiske og organisatoriske snakke, hyggeligt og socialt.

 1. Kalenderen

Maj:
20/5 - 21/5: Landsmøde
22/5 kl. 20-21: Check-in-møde
25/5: Formøde til Politisk Tænkeboks på zoom.
25/5 kl. 19-20.30: Politisk tænkeboks

Juni:
5/6 Demokratiets dag
15/6 - 17/6: Folkemødet (Bornholm)
26/6 kl. 20-21: Check-in-møde
?/6: Formøde til Politisk Tænkeboks/ evt. lokalt medlemsmøde
29/6 kl. 19-20.30: Politisk tænkeboks

 1. Evt. Tusind tak til Allon for dejlig mad.