Referat for ekstraordinært årsmøde i Alternativet Esbjerg den 6. april 2017

  1. Valg af dirigent - Steen Thrane Frydenlund Jensen valgtes enstemmigt
  2. Valg af referent - Steen Thrane Frydenlund Jensen valgtes enstemmigt
  3. Bestyrelsens beretning for Lokalforeningen. Vi har siden oprettelsen afholdt en del arrangementer, startende med en masterclass med Uffe Elbæk i efteråret 2016, et debatmøde med Josephine Fock og Rene Gade i starten af 2017, samt en række åbne bestyrelsesmøder / medlemsmøder på Hovedbiblioteket i Esbjerg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
  5. Nedlæggelse af foreningen “Alternativet Esbjerg”, herunder forslag om overførsel af foreningens midler
    til “Alternativet Esbjerg og Fanø”. Det blev enstemmigt vedtaget at nedlægge foreningen og overføre den samlede pengebeholdning, der udgjordes af et kontantbeløb på 48 danske kroner til Alternativet Esbjerg og Fanø.

Lidt baggrundsinfo:
Den 23. februar stiftede vi “Alternativet Esbjerg og Fanø” for at samle de gode kræfter i de to kommuner.
Grunden til at vi stiftede en ny forening, fremfor at lave vedtægterne om i den gamle for “Alternativet
Esbjerg” var at dette var klart den teknisk nemmeste løsning - og resultatet var det samme. Så det er
derfor vi nu skal have nedlagt “Alternativet Esbjerg”. For god ordens skyld får i naturligvis en
formandsberetning, samt regnskabsaflæggelse.
Ifølge vedtægterne skal foreningens midler ved nedlæggelse tilgå Landsforeningen. Vi har kontaktet
landssekretariatet og fået lov til at overføre midlerne til den nye forening (vi snakker om et tocifret
kronebeløb, så det er ikke de vilde midler vi ligger inde med).