Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 3. maj 2018

Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg
Torsdag den 3. maj 2018, hos Jette Rose

Mødedeltagere: Edvard Korsbæk, Jette Rose, Steen Frydenlund, Camilla Frydenlund, Karin Schwartz.

Mødets dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
a. Evaluering af Korskro marked
b. Orientering om møde med vores lokale folketingskandidat
Økonomi
Deltagelse i aktiviteter
a. Deltagelse i Årsmøde
b. Ribe dyrskue
c. Grundlovsmøde
d. Alles Folkemøde
e. Møde i valgforbundet
Næste møde
Eventuelt

Ad. 1
Dagsorden godkendt. Fremadrettet vil Karin være ansvarlig for udsendelse af dagsorden. Punkter indhentes fra bestyrelsesmedlemmer og koordineres med forperson Steen inden endelig udsendelse.

Ad. 2
a. Det krævede mange kræfter at deltage i Korskromarked, men det var det værd. Speciel genbrugsbordet var et hit. Standen var flot og gav opmærksomhed. Flere stoppede op og læste på vores plakater og roll-ups. Nu har vi prøvet det og vil give det en ekstra overvejelse om vi skal deltage næste år. Vi havde standen sammen med Alternativet Varde, og har kostet hver afdeling ca. 1000.
b. Karin har haft et kaffemøde med vores lokale folketingskandidat Karin Rohr Genz, og her en samtale omkring hvordan vi som bestyrelse kan støtte hende og de andre opstille kandidater bedst muligt. Bestyrelsen Alternativet Esbjerg har kun interesse i at støtte vores lokale kandidat bedst muligt, og vil planlægge kommende aktiviteter i samråd med hende, så det sikres at hun (og såmænd også de øvrige opstillede kandidater) kan deltage i videst muligt omfang, så vi kan få dem præsenteret i vores område. Derudover har Karin S været behjælpelig med at skaffe hende kontakter som kan hjælpe hende med lokalt indblik.
Ad. 3
Vores kasserer Edvard berettede om lyse tider for vores økonomi. Stemmepengene fra kommunen er endelig gået ind. Alle udeståender fra valget er nu betalt tilbage og vi har stadig penge på bundlinjen. Vi får måske yderligere 3000 fra kredsen.
Ad. 4
a. Årsmødet: Alternativet Esbjerg deltager med ikke mindre en tre personer ved årsmødet. Jette Rose, Camilla Frydenlund og Edvard Korsbæk, som dog kun kan være der søndag. Vi ønsker de gode folk et rigtig godt møde.
b. Dyrskue i Ribe: Edvard havde fået en opfordring på at Alternativet skulle deltage ved Dyrskuet i Ribe sidst i juli. Her er der mere fokus på de politiske partier der deltager og der er ofte små humoristiske konkurrencer og indslag. Da vi kun skal deltage en enkelt dag, er det en overskuelig opgave. Vi blev enige om at deltage. Edvard melder os til og inviterer samtidigt kredsen og kredsens folketingskandidater til at deltage.
c. Grundlovsmøde. Vi har fået en invitation fra Esbjerg Konference Hotel om et fælles grundlovsmøde. Vi takkede ja, men mellem mødeafholdelse og dette referat er der desværre sket det, at der er kommet en tilbagemelding om at der ikke er tilstrækkelig opbakning fra de øvrige politiske partier til, at ECH vil lave arrangementet. Det er vi rigtig kede af, og må nu finde på noget andet.
d. Alles folkemøde. Traditionen tro afholder Alternativet ”Alles folkemøde” overalt i landet. Som partiforening bestemmer man selv hvilke aktiviteter man vil diske op med. Vi havde håbet at vi kunne slå ”to fluer med et smæk” og lade grundlovsmødet være vores folkemøde, men ak.
e. Møde i valgforbundet: Der er indkaldt til møde i valgforbundet ABFØÅ. Det er det første møde siden valget i november. Karin og Steen deltager på Å’s vegne. Mødet finder sted den 6. juni på Rådhuset.
Ad. 5
Ikke fastsat
Ad. 6
Tages senere