Referat for bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg 21/02 2019

Mødet fandt sted på Hovedbiblioteket i Esbjerg.
Fremmødte: Ane Line, Anne Line, Mikkel, Jette, Karin G, Edward, Marius og Steen

 1. Dagsorden godkendtes med tilføjelse af 8b: Grundlovsdagsarrangement.
 2. Næste møde: 28. Marts klokken 17:00. Sted kommer senere.
 3. Opfølgning på referat - ingen kommentarer
 4. Økonomi: Vi har 2600 kr i kassen, og får ca 11000kr i stemmepenge lige om lidt.
 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper:
  Ane Line: Vil gerne gå videre med at arrangere noget Bytteservice (hvor folk kan bytte ting med hinanden). Har sendt mail ud til medlemmerne ang partiets vision om dyrevelfærd, som de meget gerne må byde ind på.
  Karin G: Kører valglkamp og ditto forberedelser på fuldt tryk. Havde frivilligmøde i går, og der var god opbakning.
  Anne Line: Har gang i en masse aktiviteter i ÅU-regi, heriblandt oprette et ÅU for Esbjerg-Fanø-Varde. Vil gerne sørge for at der blir sat plakater op i Vejen kommune.
  Mikkel: Har kørt fuld kraft på skolevalget, og er nu i gang med at arrangere en klimastrejke i Esbjerg (15. marts)
  Edvard har været til skolevalg på Nordre Skole i Bramming.

6a: Dennis fortalte om planerne for valgkampen. Steen laver status på antallet af små valgplakater, samt får tjekket om han ligger inde med Vardes plakater. Steen bliver endvidere plakatkoordinator, og tager fat i frivillige via AlleOs til plakatophængning. Dennis sender tal til Steen. Hvis i støder på nogle, der gerne vil hjælpe med plakatophængning, henviser i til Steen.

6b: Promovering: Det besluttedes at bruge økonomien på arrangementer, frem for dyre reklamer.

7: Vedtægtsændringer. De på landsmødet vedtagne vedtægtsændringer blev kort gennemgået.

8a: Årsmøde: Steen vender sted med Karin S. Det besluttedes at holde antallet af bestyrelsesmedlemmer på 5, da det giver en bedre energi end med færre medlemmer.

8b: Grundlovsmøde: Det kører på skinner. Der er en god stemning i den tværpolitiske arbejdsgruppe, og vi har en god ide om hvad programmet for dagen skal være. Alle partier er enige om at tone ned på det partipolitiske, og i stedet holde en fest for grundloven.

 1. Eventuelt: Ingen bemærkninger

 2. Godkendelse af referat: Godkendt.