Referat for bestyrelsesmøde den 3/5 2017

Bestyrelsesmøde i Alternativet Esbjerg og Fanø, 5. april 2017
Hos Sofie Valbjørn, Dagmarsvej 12

Deltager Jette 61339233, Sofie 23345605, Kenneth 61314747, Edvard 50758719, Jørgen 40577247 og Nick 40402558

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

 2. Valg af referent og ordstyrer: Referent Nick, ordstyrer Sofie

 3. Dato for næste møde: Næste møde: Den 7 juni 2017 kl.18.45 Sviegade 5, 6740 Bramming

 4. Opfølgning af referat fra sidste møde: Godkendt

 5. Orientering fra medlemmer og arbejdsgrupper:
  5.1: Edvard beretter, at 300 til 1000 der ser vores indslag (Pris ca. 70.-kr. for at booste på Facebook).
  Edvard har taget nogle diskussioner på nettet, og holder fanen højt, Edvard beder om at andre også gør det.
  5.2: Kenneth beretter, at Sofie/vi har fat i de lokale medier, og der kom 4 nye til info mødet i søndags.
  Vi havde et godt kaffe og kage møde, Sofie har lovet at ligge det ind på AlleOS og maile referatet rundt.

 1. Fællesprogram: Jørgen skaffer materiale, flyers, plakater mm.

Alles folkemøde fra onsdag den 31 maj til mandag den 5 juni 2017, vi fejer grundlovsdag den 5 juni med en fest for demokratiet og vores fællesskab :smiley: Fællesmøder, spisning og debatter mm.

Jørgen kommer med forslag til Esbjerg, tema Fremtidsborgeren. Er i kontakt med Malthe. Edvard bakker op om ideen og vil starte en arbejdsgruppe op. Kenneth vil skrive ud til alle medlemmer, med et skriv om emnet.

Fanø: Sofie Kenneth og Nick arbejder på et arrangement der også kan samle børne familier og en yngre generation, f.eks. Med et folkekøkken, og pandekager en krammer :wink:

Vi havde en lang snak om hvordan vi får mere medlems involvering, og om vores inspirations katalog.

Vi kordinere via mail om arrangementer, deadline er den 20 maj 2017

Sofie ønsker at lave en skrivelse senest den 20 maj 2017, så forslag skal være i hus inden.

Nick linker Uffe Elbæk´s fordrag rundt til alle, så Alternativets fundament er funderet hos alle før vi går på gaden mm.

 1. Donationskasse: En kasse til Esbjerg/Fanø til kontanter og mobilepay, Jette laver en kasse.

 2. Orientering om nyt valgmateriale (Jørgen): Der kommer nyt materiale fra hovedbestyrelsen.
  Det store Å skal med ud i byen, det halve skilt, skal igen op under andre kollegaer´s valgplakater
  På ladcykler, cykler og flyers til skoler og byrummet, potteplanter i potte skjulere fra genbrugsbutikker

 3. Orientering om valgforbundet i Esbjerg, og politikudvikling: Pressemeddelelsen er sendt ud.

 4. Dato for Opstillingsmøder, herunder opstillingslisten. Hvem som skal stå øverst mv. Besluttes det på et vælgermøde, kandidaterne internt eller på et bestyrelsesmøde eller noget helt fjerde?:
  a.Kandidaterne tager en fælles beslutning om hvem vil stå øverst, og kan de ikke blive enige om det, så finder bestyrelsen rækkefølgen
  b. Vi rykker på endelig på en kandidat opstilling i august 2017

-Inspiration kan hentes her (side 3, nederste afsnit og fremefter): https://drive. google.com/file/d/0ByuJOO5QQxf rLXo3dHhoelRiT2s/view)

 1. Fordeling af midler til byrådskandidater (hvor meget - hvordan - skal der kvittering på alt?):
  Fanø, vi ønsker ikke at dele 50/50, istedet er det besluttet at vi deler 70/30 Esbjerg - Fanø.

VIGTIGT! DER SKAL VÆRE KVITTERINGER PÅ ALLE UDLÆG, OG ALT HVAD VI HAR BESLUTTET AT VI ØKONOMISK GENNEMFØRER OP TIL VALGET, HÆVES FORUD AF VORES KASSER TIL UDLÆG FOR BESTYRELSEN.

 1. Velfærdsalliancens (velfærdsalliance.dk) demonstration den 10. Maj:
  (Kister, Vi går ikke med! da vi er bange for at det vil sende det forkerte signal) vi har derfor besluttet at vi ikke er med denne demo den 10 maj.

 2. Arrangementer: Jf. punktet alles folkemøde.

 3. Eventuelt: Sofie/Fanø ønsker sig nogle brochurer, badges - materialer osv. (Vi skal alle have læst håndbogen til næste bestyrelsesmøde) Dette - en evaluering drøfter vi som et punkt til næste møde.

 4. Godkendelse af referat:

Med venlig hilsen
Nick
Referenten