Referat Ekstraordinært Årsmøde 2016

Referat Ektraordinærtårsmøde 2016.pdf (52.6 KB)
Ekstraordinært årsmøde 2016 præsentation.pdf (330.0 KB)

ÅBENHED I ALLE LED
DET ER GENNEMSIGTIGHED

Nu da det officielle referat fra OPSTILLINGSMØDET på storkreds Sjællands årsmøde søndag den 23. okt. foreligger, må tiden være inde til at drøfte det bemærkelsesværdige forløb.
Ud af et program på fem timer var der planlagt at bruge en time på opstillingsmødet. Det blev så til 1½ time. Hver kandidat fik 1 minut til præsentation/ indlæg/ oplæg (ikke lige strengt håndhævet over for alle).
På dette grundlag - og så selvfølgelig hvad der var lagt på nettet, som dog aldrig kan erstatte det personlige møde - skulle medlemmerne tage stilling.

Inden der skulle stemmes meddelte formanden, at kandidatudvalget afbefalede to af kandidaterne: Dem kunne man anbefale IKKE at stemme på. Egentlig var der tre, men den tredje havde trukket sig efter meddelelsen om sin uegnethed. Egentlig var der seks, men meget kraftige reaktioner gjorde, at det selvbestaltede kandidatudvalg valgte den frontforkortning - divide et impera - at gå fra seks til tre.
På mødet blev det IKKE oplyst over for de fremmødte medlemmer, hvad begrundelsen var for at anbefale IKKE at stemme på navngivne personer. Men det blev sagt, at den manglende information var begrundet i hensynet til de afviste. De afviste frabad sig denne “beskyttelse” men alligevel blev det fastholdt ikke at begrunde indstillingen, også selv om der også fra medlemsside blev udtrykt ønske om at få at vide, hvad afvisningen byggede på. Dirigenten supplerede med at antyde, at de afviste kunne være belastede … . Dette blev ikke modsagt fra formand eller kandidatudvalg, hvoraf flere havde valgt ikke at være til stede. Langt de fleste fulgte da også opfordringen til ikke at stemme på de forkastede. Den korte tid, der var afsat, kan også have forstærket tendensen til “at gøre det sikre”: Følg ledelsen, den ved sikkert, hvad den gør. Tillid er godt …
Den valgte fremgangsmåde er betænkelig både etisk og juridisk, hvilket naturligvis kan uddybes, hvis der skulle være interesse herfor.