Referat - digitalt, ekstraordinært årsmøde i Storkreds København 1. november 2020

Tillykke til vores ny-valgte kandidater:

Trine Hertz - Hovedbestyrelsen
Jan Kristoffersen og Rolf Bjerre - Politisk Forum
Samt vores nye hold af Folketingskandidater: Josephine Fock, Mette Kaasfeldt Bram, Jan Kristoffersen, Rolf Bjerre og Troels Christian Jakobsen.

MINI-ÅRSMØDE REFERAT.docx (17.8 KB)