Referat Bestyrelsesmøde StorkredsKBH

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. juni kl. 19 - 21 i Sundholm.

Til stede:
Clara, Poul, Kristian, Josefine, Bodil, Lise, Uffe

 1. Valg af referent og mødeleder
  Lise skriver referat.
  Bodil er mødeleder

 2. Godkendelse af referat
  Godkendt.

 3. Mødestruktur og faste punkter - bl.a. forslag om fast referent og mødeleder i en periode
  Lise skriver referat og Bodil er mødeleder. De udarbejder også dagsorden.
  Punkter vi skal have med hver gang: Økonomi, nyt fra Pofo og opfølgning fra grupper og ansvarsområder.

 4. Mødekalender
  Diskussion om frekvens.
  Vi mødes hver anden uge fysisk og hver anden uge online.
  Clara får fat den gamle Zoom og laver link til os.
  Mandag d. 20. kl. 19 fysisk
  Tirsdag d. 9. August kl. 19 fysisk
  Onsdag d. 24. August kl. 19 online
  Vi ruller hver 14. dag mandag – torsdag resten af 2022.
  Clara laver en kalender og laver Zoomlink

 5. Budget og økonomi
  Mariam er kasserer.
  Vi skal lave budget på næste møde.

 6. Samle op på de sidste ansvarsområder:
  LU: Lise
  Velkomstgruppe. Kontaktperson: Clara
  IT, Signal, Zoom: Clara
  FB: evt. Adam
  Nyhedsbreve: Uffe og Bodil sender afsted en gang om måneden omkring d. 1. og den øvrige. Bestyrelsen byder ind forinden.
  Møder med LS og andre storkredse: Poul, Lise
  POFO: Poul
  Foreningsmail: Lise bevarer post. Der skal en reserve på.
  Valgkamp:
  Eventgruppe:
  Frivillige:

 7. Årshjul
  Pride
  Kulturnat – Rådhus
  Søge om midler fra RH januar
  Indkald til årsmøde januar -hvem skal vælges og til hvad
  Efter valget nye folketingskandidater

 8. Opfølgning på kick off-møde:
  Vi vil holde møde med kandidater online mandag d. 27. juni kl. 19 - 20:30
  Vi skal bl.a. tale om:
  • foto til plakater
  • behov for støtte i kampagnen til kandidater
  • budskabsplakater
  • københavner flyer
  • debathold med kandidater fra andre partier

Storkredsens opgaver i valgkampen:
• Lave aktiviteter for frivillige
• Plakater logistik – finde lokaler (jan)
• Lokale. Vil Omegn og ÅU vil være med? Vi holder udkig. Til vinter kunne vi overveje at leje noget.
• Indsuppleringsvalg søndag d. 18. september kl. 11

Konkrete opgaver:
Lav FB-gruppe + Kristian Hvem skal være med i den? Kandidater, frivillige med specifikt ansvarsområde, kandidaters kampagneledere og storkredsen kampagnefolk
Skriv til kandidaterne, at de skal have et foto klar til plakater.

Evt.
Intet hertil