Referat Bestyrelsesmøde StorkredsKBH 14. august

Referat bestyrelsesmøde Storkreds KBH søndag d. 14. august kl. 10 - 11:30

 1. Godkendelse af referat fra 7. juli og 27. juli.
  Godkendt.

 2. Opfølgning på mødet med de to kandidater Ole Therkelsen og Lars Corvinius Olsen.
  Fabrizio og Ole Therkelsen har trukket deres kandidatur. Jan Schumann stiller også op.

 3. Info om økonomi og kassererpost
  Vi skal huske at sende midler til de andre storkredse. Lise skriver til storkredsene og sender regnskab ud til alle.

 4. Opfølgning på adgang til vores mail og drev.
  Vi må sige til, hvis det ikke fungerer.

 5. Mødekalender
  Vi venter på Zoom.
  Uffe køber en Zoom.

 6. Vedtægter (Uffe)
  Uffe kigger på det og ser om det er rigtigt.

 7. Rækkefølge på FT-kandidater
  Vi vender det i første omgang med vores kandidater på tirsdag.

 8. Info om plakater og ansættelser
  Beslutning om plakater i denne uge.
  Hvor mange vil vi have og hvilke? Hvornår tager vi stilling?
  Uffe og Jan vil tage ned GC og se på hvad vi har. Vi beslutter det på tirsdag sammen med kandidater.
  Vi vurderer at vi max skal have 2000. Man kan lime ovenpå plasten.
  Vil vi have nogle op at hænge med plakatmafiaen? Vi taler med kandidaterne om det.
  Drøftelse om funktioner til ansættelse af en evt. kampagnemedarbejder:
  -Kommunikation, FB.
  -Fragte ting rundt.
  -Plakater. Sørge for leveringer, lede plakatopsætningsdagen, tage ud og rette når de hænger forkert
  -hjælp, hvis kandidaterne er alene.
  -stå til rådighed hele måneden

 9. Lokale
  Vi har søgt om midler hos HB fra puljen til valgkamp. Ansøgningen drøftes i HB d. 16. august.
  Uffe kontakter udlejer i Liflandsgade i morgen.

 10. Pride
  Clara kan hjælpe til. Vi køber ind til forplejning til deltagere og frivillige.

 11. Planlægge møde med kandidater d. 16. aug.
  Dagsorden til kandidatmøde tirsdag d. 16. august kl. 19 i Sundholm
  • Er jeres plakater trykt eller klar til tryk?
  • Hvor mange budskabsplakater skal vi have fælles og af hvilke slag?
  • Ophængning
  • Rækkefølge til opstilling
  • Fællesarrangementer/ kampagner
  • Hvad gør vi med flyers?
  • Valgmateriale fx vingummi
  • Hvordan kan vi støtte hinanden i kandidaternes kampagnearbejdet?
  • Informere om LOS-møder
  • SoMe
  • Valgkaravane. Har alle et debathold?
  • Hvilken type hjælp, ville I kunne have brug for fra en kampagneleder?
  Jan køber: vin og vand kaffe, te, mælk, nødder osv. Vi køber pizza derude.

 12. Evt.
  Lise inviterer Lars til mødet.
  Næste møde: Vi koordinerer på torsdag d. 18. kl. 20 på Zoom

Hvorfor har F og O T trukket deres kandidatur?