Referat bestyrelsesmøde i Storkreds Nordsjælland

Referat bestyrelsesmøde i Alternativet Storkreds Nordsjælland d. 6/11 23, digitalt møde.

 1. Ordstyrer: Nanna, Referent Ingrid.

 2. Godkendelse af referat fra 2/10, uden indsigelser og derfor godkendt.

 3. Nyt fra lokalforeninger:
  Hørsholm-Fredensborg ønsker at søge om midler til afholdelse af årsmøde i januar 2024. Vi
  planlægger at den formelle sammenlægning af Hørsholm-Fredensborg og Hillerød afdelingerne skal
  ske på dette møde. Derfor ønsker vi at annoncere specielt omkring Hillerød. Vi laver derudover et
  event med uddeling af foldere d 29.11.23 i udvalgte dele af Hillerød, hvor alle medlemmer forud
  kontaktes direkte på mail og inviteres til at deltage. Vi forsøger at ramme områder med mange
  unge, Hillerød er jo en uddannelsesby.
  Vi har til årsmødet den 31.01.24 aftale med Helene og Alternativets Unge om at deltage og deres
  indlæg bliver målrettet unges trivsel/vilkår.
  Rudersdal: Intet nyt. De kæmper fortsat med at få restbeholdning fra Allerød til Allerør-Rudersdals
  konto. Christa m fl er aktiv ifm poltiske møder. De er inviteret til debatmøde med Signe Venneberg
  og andre klimaaktive partier.
  Halsnæs: Fortsat lokalt aktive med bl a ifm solcelleanlæg der er meldt ud. De er meget reaktive da
  der hele tiden dukker sager op, herunder Amager Fælled agtige sag i Konvalvej/Højbjerg området.
  De oplever der er småbørnsforældre begyndende aktive. De er inviteret med til formøde ifm
  budgetforhandlingerne og har talt hjemmepasningsordninger op.

 4. Nyt fra POFO – Simon: EP valget fylder meget. Fremsender ref. Jordudspillet fra Sacha er drøftet.

 5. Nyt fra HB – Simon: Halvårsmødet har fyldt. HB har holdt møde med Franciska og på sigt vil de
  mødes med øvrige folketingsmedlemmer for at sikre det gode samarbejde. God proces i gang i HB
  internt, en omstrukturering kan være på vej med inspiration fra processen opstartet på
  halvårsmødet d 4. november. De arbejder med Budget 2024 og efterlyser input fra Storkredsene
  med ønsker og forventninger.

 6. Nyt fra Kassereren: Vores budget holder p t så der er et overskud til valgkamp på 20.000kr.
  o Herunder økonomi i lokalforeninger. Christa har sendt anmodning til HB via Simon om at
  fortælle os, hvad de forventer fra lokalforeninger i forbindelse med valgene. Taler også om
  det ved kasserermøde.
  o Ingrid punkt i form af en ansøgning om penge til et årsmøde i Hillerød i forbindelse med
  sammenlægning: Godkendt og bevilget dækning af annonceringsudgifter.

 7. Gode Penge d.5/10 evaluering: Simon savner links til dokumentation. Generelt en god oplevelse og
  meget spændende arrangement men synd der kun var få deltagere.

 8. EP-valget d.26/10 evaluering: Fint møde efter Mette Skamris lykkedes med at komme på. Hun
  efterlyser opbakning lokalt i storkredsen. Vi vil forsøge at få en kontaktperson i storkredsen som
  kan sikre den direkte kontakt. Nanna sender mail til Mariane med forespørgsel.

 9. Medlemsmøde evaluering 4/11: Godt arbejdsmøde med højt tempo, måske lige højt nok. Proces
  igangsat frem mod næste årsmøde. Simon tager imod ideer og forslag!

 10. Fremtidige Aktiviteter Nordsjælland Å:
   Møde med Trine og Franciska d 02.12.23: Vi byder på æbleskiver og kaffe. Ingrid booker
  Kedelhuset og kontakter Mariane for at afklare tidspunkter og sikre invitation ud til
  medlemmerne. Christa kontakter Christina vedrørende veganske menu/alternative æbleskiver.
   Hillerød: Årsmødet i lokalafdeling Hillerød-Hørsholm-Fredensborg i januar. Event med uddeling
  af flyers i Hillerød d. 29.11.23 forud for mødet. Eventet er åbent for alle (også ikke-
  medlemmer).
   Green Friday fredag 24.11.23 i november. Sussie og Nanna vil forsøge at synkronisere et
  indspark.

 11. Overblik over Materialer. Udsættes. Obs optælling i lokalafdelingerne først.

 12. Kommende møder:
  Fra AlleOs kalenderen: EP-valget d. 16.11.23.
  Nytårsmøde primo januar: Vi mangler dato centralt fra før vi kan planlægge.
  Årsmøde i Storkredsen kombineret med Opstillingsmøde til KV og Kick-off til EP-valgkampagne:
  Lørdag d. 06.04.24, kl. 14 – 17 i Kedelhuset.

 13. Næste bestyrelsesmøde: Messenger bruges ved eventuelt behov for at drøfte ting i december.
  Næste møde d. 10.01.24 kl. 19.30.