Referat bestyrelsesmøde den 10/12 2018 e. Kr – Afholdt på Pilevej 8, 6705 Esbjerg Ø

Til stede: Jette Rose. Kristoffer Poulsen, Mona-Lisa Mortensen, Ida Pelle Jensen, Camilla T. F. Jensen, Steen T. F. Jensen, Karin Genz, Edvard Korsbæk og Mikkel List.

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

 2. Dato for næste møder.
  Torsdag den 10. januar. 17:00-21.00. Sted: Karin G finder en go café.

 3. Økonomi. Betalt 1000kr for Krystalnatten. 2795,90 kr. tilbage på kontoen, og vi har formøblet 13.065,80 kr. på politisk arbejde.

 4. Orientering fra medlemmer, arbejdsgrupper og udvalg.
  Karin G: Hamborg 9. november sammen med European Spring samarbejdspartnere. Der kom 70 personer. 14 dage derefter 2 dage i Bruxcelle sammen med de andre EP-kandidater. Møde med Margrethe Vestager og Morten Østergaard. Har været til en masse EU-debatter. Teambuildingdag med de andre spidskandidater til folketingsvalget. Største udfordring lige nu er at få folk til at kende vores politik. Vi er det eneste oppositionsparti med fuld finansieret finanslovsforslag, og det parti med mest nedskrevet politik.
  Edvard: Blander sig i alle de debatter han kan komme til – Blev læst op som den første i P1-programmet ”Bagklog” om de gule veste i Frankrig.
  Mikkel: Er ved at starte AU-Vestjylland op igen efter Malthe er flyttet, sammen med Ida Pelle og Mona-Lisa. Holdt møde på EG, hvor der kom 9, og skal nu ud på Rybners og de andre skoler.
  Camilla: Kan vi ikke få vores politik ud ved at sende faktabokse ud i nyhedsbrevet ”vidste du at…” eller lignende. Karin fortæller at Alt. Østjylland laver videoer med vores politik – én ny om dagen frem til valget. Dem deler vi. Edvard: Der findes 7 sider om hvad vi har opnået siden 2015. (Status: ALT’s b-forslag og politiske resultater.

 5. Orientering om Folketingsvalgkampen: Udfordring med at få vores politik ud, samt at vi ikke ved hvornår valget kommer. Anbefalet at der ligger planer for ALT senest 1. januar. –Hvem hænger plakater op, hvor skal de hænge henne, og hvor drikker vi kaffe/øl henne når vi har hængt dem op? Øl bagefter er god lokkemad. Vi har ca. 200 plakater til Esbjerg kommune. Edvard undersøger hvad lysreklame koster. Karin G. vil gerne have at vi kommer på gaden. Den første morgen efter valget er udskrevet skal vi stå alle steder og sige godmorgen til folk. Vil også gerne på gaden inden valget bliver udskrevet. Dennis fra varde vil lave et quiz-spil, som man kan stå på gaden med, i stedet for at dele foldere ud. Edvard vil gerne med på gaden. Kristoffer foreslår at der er en præmie, så vi kan sende nyhedsbreve ud til folk. Mikkel foreslår at dele madopskrifter ud – også med kød! . Kristoffer kan godt lide idéen om opskrifter, for så tager folk folderen med sig. Karin G. indkalder til frivilligmøde i starten af det nye år.
  Plakatopsætningssteder: Indfaldsveje til Esbjerg, ungdomsuddannelser og campus, stationer, fanøfærgen. På ophængs- og nedtagningsdagen giver lokalforeningen en øl efter opgaven.

 6. Indkomne forslag. Ingen.

 7. Arrangementer
  A: Europæiske samtaler - onsdag kl. 18-20 på Dr. Louise. Mangler vi noget? Kun folk! Del!
  B: Mød din folketingskandidat. 10. januar – kl. 19.00. Hvad/hvor meget mangler vi? Sted, samt oprettet og delt begivenheden. Karin finder sted og Steen opretter. Spisning / bestyrelsesmøde 17-19 og mød folktingskandidat 19-21.
  C: Grundlovsmøde 2019 - noget nyt? Der er møde tirsdag den 8. januar.
  D: Havnearrangementer. Noget nyt? Karin G. skal have fat i Poul Høst – bibliotekets eventchef. De regner med at lave 2 arrangementer. – VVM-redegørelsen regner man med er klar i slutningen af januar. Et med generelt møde om VVM-undersøgelser, og et om den konkrete VVM redegørelse.
  E: Krystalnatten. Godt arrangement. Godt at gå flere partier sammen, gør at vi får flere med.
  F: ”Greenfriday” Mest til orientering, så valgte vi ikke at afholde noget, da vi ikke kunne få en central placering i byen.
  G: 4. januar er det 3 år siden at grænsekontrollen blev indført. Tina Brixen og Karin G. laver en demo ved grænsen ved Kruså i den anledning. Fredag klokken 15. SF er med, Slesvisk parti og sydslesvisk vælgerforening, samt european spring og Die Grüene.
  H: Den 18. december bliver håndtryksloven vedtaget. Karin G. vil gerne lave noget larm på det, men har ikke helt luret hvordan. Bliver nok en artikel.
  I: Lørdag den 5. januar – ”Alternativets Byttedag for gaver uden byttemærke” Torvet eller andet centralt sted. Edvard finder en god placering.

 8. Evt. Bestyrelsesmøder lægges også op på Facebook. Steen ordner AlleOs og Jette tager sig af Facebook.