Referat bestyrelsesmøde d. 31.05.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Verner, Karsten, Lissi og Rasmus. Fraværende Martin
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke.
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Interessenetværk, fokusgrupper - Rasmus opretter Byrådsgruppen med tekst fra nyhedsbrev.
Nyt fra grupperne (NAV12, Kultur, Byrådsgruppen, Kandidatudvalget, Fredagsbargruppen, Grundlovsdagsgruppen) Byrådsgruppen vi hjælper Thure i byrådet, der er gode muligheder og der er meget at gå i gang med - der bliver løbende afholdt møder. Fredagsbar, endnu en super hyggelig fredagsbar, næste bliver fredag den 25. august. Grundlovsdagsgruppen planerne er stort set på plads - det bliver en god dag.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Der er rakt ud til Nikoline for at høre hvem der kunne have lyst til at repræsentere U til vores bestyrelsesmøder.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Samtlige opgaver er i proces.
Årshjul Der er sommerferie lige om hjørnet.
Økonomi - status (fast pkt.) Vi har lukket den ene af 2 konti som bare kostede penge og ikke tjente noget formål - så der er sparet lidt. Der er udgifter på vej fra Grundlovsdag Gruppen og fredagsbar gruppen.
aarhus@alternativet.dk Det hele er håndteret.
Evt og næste møde (fast pkt.) Næste bestyrelsesmøde bliver den 21. juni 2023