Referat bestyrelsesmøde d. 29.08.2022 kl. 18.45-20.45

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Karsten, Lissi, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Folk har meget at se til
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der sker helt utroligt meget i forbindelse med kommende folketingsvalg - det er der 99% af energien bliver lagt lige pt. Vi holder kun Aarhus bestyrelsesmødeer i begrænset omfang i perioden op til og under Folketingsvalget.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) udgår - Lissi inviterer Katrine til vores messenger gruppe, så hun og de unge er med i informationsflow, ikke mindst hvornår vi har best. møde.
4. maj kollegiet, bestyrelse Vi tilbyder ÅUØ at finde en der kan indtræde på posten, hvis de ønsker det. Ellers afgiver vi posten.
Kolonihavehuset Kolonihavehuset kan bruges hele tiden. VI behøver ikke at spørge om lov - Lissi skal bare orienteres.
Økonomi - status (fast pkt.) Vi har et bud på nogle billigere banker - Karsten tager kontakt til et par stykker inkl. Kreditbanken som Karsten har kendskab til.
aarhus@alternativet.dk intet nyt
Medlemsdag arrangeres Vi holder fredagsbar på fredag.