Referat bestyrelsesmøde d. 28.06.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) TIl stede: Verner, Karsten, Lissi og Rasmus, Martin
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der har lige været medlemsmøde tidligere i dag. Der var spændende emner oppe og det kan varmt anbefales at deltage. Det samme gælder for de månedlige tjek ind møder, deltag der er masser af god information.
Nyt fra grupperne (NAV12, Kultur, Byrådsgruppen, Kandidatudvalget, Fredagsbargruppen) ny Å madklub på vej… og aktivitetsgruppe etableret. Byrådsgruppen kører i nedsat tempo, da kommunen er gået på ferie. Vi skal sikre at hjælpen, vi yder til Thure bliver med mere synlig Alternativ afsender. Fredagsbaren holder sommerferie. Aktivitetsgruppen er på vej til Randers - vi håber de lykkes.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Vi håber at de unge bliver helt klar til at afholde en af vores fredagsbarer.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Vi har været omkring dem.
Årshjul - kommunalvalg Rasmus arbejder videre med opsætningen. Verner prøver at høre Bodil, om hun vil øse af hendes erfaringer.
Økonomi - status (fast pkt.) Vi har stadig partistøtte, vi skal have brugt.
aarhus@alternativet.dk Der er styr på mailen.
Vi søger kandidater i nyhedsbrevet. Tekst skal udfærdiges. Lissi og Rasmus udfærdiger en stump tekst og giver til Martin.
Ny opstartet gruppe - ansøger om midler Studere og udbrede kendskab til Donut økonomi med nogle unge. Der søges om indkøb af 4 bøger, 1200 kr - det bevilges. Lissi snakker med Bjørn.
Evt og næste møde (fast pkt.) Næste møde bliver den 16. august.