Referat bestyrelsesmøde d. 27.05.2024

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner Referent: Karsten
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Til stede: Karsten, Martin, Lissi, Verner. - Fraværende: Peter
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Landsmøde 11-12 Maj. God stemning til landsmødet. Rasmus valgt til hovedbestyrelsen.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) God kontakt til Nikoline, og generelt bedre kontakt til ungdommen.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Verner og Bjørn har haft møde mellem kandidaterne til FV25. Kandidaterne har brug for at tale mere sammen for at koordinere. Vi arrangerer et møde efter sommerferien. Bjørn har skaffet noget grafisk materiale, og Verner kontakter Bjørn og hører nærmere. Martin snakker også med Bjørn om materiale.
Aktuelt fra årshjulet Peter overtager styring af årshjul.
Økonomi - status (fast pkt.) Forslag om centralisering af kontoer blev nedstemt på landsmødet. Forslag om centralisering af kontoer blev nedstemt på landsmødet. Skal der være et Mobilepay nummer til alle kandidater til valgbidrag? Vi kan i Alternativet Aarhus modtage bidrag til valgkamp. Vi tager det med på et møde mellem bestyrelsen og kandidaterne efter sommerferien.
aarhus@alternativet.dk Ikke noget relevant.
NAV12 Arbejder fortsat imod havneudvidelsen.
Kulturgruppen Udsat til næste møde
Baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Bjørn og Thure er godt i gang med samarbejdet. Bjørn arbejder super godt sammen med Thure.
Kandidatudvalget Der skal arrangeres et nyt opstillingsmøde i efteråret. Der skal sættes datoer for opstillingsmøder og sidste mulige opstillingsmøde.
Eventgruppen Aktivitetsgruppen Madklubben Grundlovsdag - der er et arrangement på Klostertorv. Verner undersøger muligheder for studentermedhjælp. Lissi spørger Tenna om erfaringerne. Måske med start fra januar 2025.
Dougnutgruppen Den holder formentlig pause.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Vi har gennemgået vedtægterne. Ændringer vedtaget på landsmødet skal med i vedtægterne på næste årsmøde.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Medlemsmøde arrangeres. Torsdag den 29. August 2024, kl. 18.30. Lissi laver dagsorden. Der er præsentation af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Møde og præsentation af arbejdsgrupperne NAV12, Kulturgruppen, Dougnutgruppen m.m. Præsentation af kandidaterne til KV25.
Fredningsnævnet Lissi har skrevet til Marius, om hvad status er.
Evt og næste møde (fast pkt.) Tirsdag 18. juni 2024, kl.19.00 - 21.00. Hos Verner, Sønder Alle 3, 3. sal.
Godkendelse af referat Godkendt