Referat bestyrelsesmøde d. 22.03.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Fuldt fremmøde: Verner, Martin, Lissi, Karsten, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der er spændende tiltag på vej med interessenetværk der meget snart er klar til lancering. Desuden pågår der arbejde med vores arbejde med kandidater i det nationale kandidatudvalg, så snart skal vi i gang med opstilling af kandidater til kommunalvalget, som vi i øvrigt også blev opfordret til at iværksætte på Årsmødet.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder
Vi skal have gang i en gruppe der følger med i byrådets aktiviteter så vi er godt klædt på til næste kommunalvalg. Vi tager den grundigere op til næste bestyrelsesmøde. Sager der samler har en mulighed nogle mandage der kunne være relevant. Byrådsgruppen består nu af Karsten, Lissi og Verner. Vi skal have den med i næste nyhedsbrev gruppen laver en tekst til Martin.
Vi skal have styr på allokering af midler for 2023 - Lissi tager fat i Carsten og Sune og til Årsmødet annoncerer vi at der er mulighed for at søge midler hvis man har et godt projekt. Carsten har købt seler, men kunne ønske sig et øvelokale. Traileren koster 10.500 så det er en mulighed. Vi skal stadig skrive ud i nyhedsbrev at vi er åbne for projekter og tiltag.Martin skriver en tekst til nyhedsbrevet - har du tiltag eller aktiviteter der skal med i budgettet, så er det nu.
Årshjul: Eksempel oprette for Årsmødet yderligere der kan tilføjes: Regnskab i starten af året, klar til årsmødet. Månedligt medlemsmøde (falder oftest sammen med formøde til Tænkeboks). Fredagsbarer. Udsættes til næste møde.
Økonomi - status (fast pkt.) opdatering af oplysninger hos mobilepay Der er styr på mobilePay. Vi skal i gang med at bruge MobilePay. Karsten sørger for formalia i forhold til bank og ny bestyrelse.
Fredagsbar Skal vi have en fast rutine, fx. sidste fredag i måneden i sommerhalvåret? 28. april kl 16:30 bliver første gang i år. Fredagsbar gruppen består af Lissi og Karsten. Martin flækker noget sammen til nyhedsbrevet med fredagsbar gruppen. Rasmus rækker ud til nyvalgte kandidater i storkredsen for at høre om de vil komme og holde en munter valgtale.
aarhus@alternativet.dk Der er styr på mailen
Kandidatudvalg Lissi og Rasmus sidder i kandidatudvalget.
Konstituering af bestyrelsen Lisse blev valgt som forperson og Karsten blev valgt som kasserer .