Referat bestyrelsesmøde d. 20.09.2023 kl. 19.30-21.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner. Referent: Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) TIl stede: Verner, Karsten, Martin, Rasmus. Lissi
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Lidt uro på borgen, vi holder snuden i sporet og kører videre.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Verner har snakket med Trine om hvordan vi kan komme de unge nærmere. De har for meget at lave, så overskuddet er ikke til mere lige nu. Verner prøver at invitere sig selv med i Donut gruppen, hvor der sidder en del unge. Målet er at hjælpe Århus unge alle de steder hvor vi kan bidrage.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Det grafiske grundarbejde er på vej. Vores bestyrelsespost i fredningsnævnet er nu givet videre til Marius.
Aktuelt fra årshjulet Årshjul system fungerer stadig godt - dog mangler vi at handle på fredagsbaren/filmaften.
Økonomi - status (fast pkt.) Der er stadig 15.000 der skal bruges inden årets udgang. Der er fortsat afsat 5000 til at de unge kan holde en fest for os alle sammen. Ligeledes er der fortsat afsat midler til tryksager, så vi har noget, når vi er i felten. Martin fremlægger første udkast til næste møde. Verner sparker ideer Martins vej. Bjørn har fået bevilget et par bøger til donutgruppen. Vi indkøber projektor Martin finder en eller flere muligheder, herunder lærred.
aarhus@alternativet.dk Arrangement i søndags, Niels Aagaard i Åbyhøj - borgerdrevet omstilling. Vi drømmer om at vi fra Alternativet Aarhus også sparker til bolden og bliver synlige med vores aktiviteter. Bavnebål 1. oktober deadline for tilmelding i morgen, så vi når ikke at få det i nyhedsbrevet, men det er sendt i flere kanaler - så vi håber at alle der kunne have lyst fra Alternativet ved besked.
NAV12 Vi har ikke hørt fra dem.
Kulturgruppen Vi har ikke hørt noget nyt.
Byrådsgruppen samt baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Det er tid til igen at tage til byrådsmøder. Baggrundsgruppen for Thure holder møde 11. okt hvor vi udarbejder Alternative budgetforslag.
Kandidatudvalget Planlægning af opstillingsmøde, det bliver lørdag den 25. november kl. 14-15 - kandidatudvalget planlægger og sørger for at holde formelle deadlines.
Fredagsbargruppen Er behandlet tidligere, se ovenfor.
Aktivitetsgruppen Martin tager fat i Mette-Sasja så gruppen kan blive promoveret i nyhedsbrevet.
Madklubben Martin snakker også med Mette-Sasja om denne, så det også kan blive nævnt i nyhedsbrevet.
Donutgruppen Martin snakker også med Bjørn for at få det med i nyhedsbrevet. Lissi har snakket med Bjørn og nåede frem til at de kunne præsentere hvad de laver mv. i mere uformelle rammer på et medlemsmøde.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Udskydes.
Indhold til nyhedsbrevet: Vi sætter fokus på vores grupper, samt naturligvis opstillingsmøde.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Samarbejde med de unge. Tryksager. Opvarmning til kommunalvalgkamp, de første kandidater har meldt sig på banen.
Evt og næste møde (fast pkt.) Fredningsnævnet Næste møde den torsdag den 12. okt kl 19:30 i kolo.
1 Synes om