Referat bestyrelsesmøde d. 16.08.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner. Referent: Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) TIl stede: Verner, Karsten, Martin, Rasmus. Fraværende: Lissi
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Vi sender en god tanke til Torsten. Der har været en fin og spændende højskole. Der godt gang i EP kandidatgruppen.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Vi arbejder stadig på at få etableret et mere kontinuerligt sammenhold. Verner går videre.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Udsat til næste møde.
Aktuelt fra årshjulet Sommerferie, så ikke rigtig noget nyt, men vores årshjul system fungerer godt.
Økonomi - status (fast pkt.) Der er afsat 5000 til at de unge kan holde en fest for os alle sammen. Vi arbejder videre med tryksager, så vi har noget, når vi er i felten. Martin fremlægger første udkast til næste møde. Verner sparker ideer Martins vej.
aarhus@alternativet.dk Bjørn har meldt sig på banen som kandidat, kandidatudvalget tager fat i ham og byder velkommen.
NAV12 Intet nyt
Kulturgruppen Intet nyt
Byrådsgruppen Intet nyt
Kandidatudvalget Intet nyt
Fredagsbargruppen Der er mulighed for at låne Lissis kolonihavehus (hun er ikke hjemme)
Aktivitetsgruppen Intet nyt
Madklubben Intet nyt
Donutgruppen Gruppen har været i gang med gruppens arbejde.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Udskydes.
Indhold til nyhedsbrevet: Vi søger kandidater. Det er sendt ud i seneste nyhedsbrev - det kan med fordel genudsendes. Næste medlemsmøde.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Samarbejde med de unge. Tryksager. Opvarmning til kommunalvalgkamp, de første kandidater har meldt sig på banen.
Evt og næste møde (fast pkt.) Fredningsnævnet Fredningsnævnet udsættes til næste gang. Næste møde 31. august kl 17 i kolonihaven.