Referat bestyrelsesmøde d. 15.11.2023 kl. 19.30-21.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Verner Referent: Rasmus
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Til stede: Karsten, Martin, Rasmus. Lissi, Verner
Fraværende:
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Vi ser frem til ekstraordinært landsmøde i morgen.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Skab fremtidens landbrug med Alternativets Unges spidskandidat - de unge har et arrangement Verner og forhåbentligt flere deltager.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Det grafiske grundarbejde til vores kandidater er på vej. Der er en filmaften på vej i kalenderen i det nye år.
Aktuelt fra årshjulet Årshjul opdateret.
Økonomi - status (fast pkt.) Martin snakker med Budde om de frie midler vi har ifbm indkøb af AV udstyr. Vi har nu 12.000 til resten af året. Vi planlægger at indkøbe 6 jakker 3 dame M/L/XL og 3 herre L/XL/XXL i størrelserne til 399 stk, i alt 2.394. Samt 12 t-shirts i alt 2.388.
aarhus@alternativet.dk Pola den 27. november i Aarhus på initiativ af Christina Olumeko, Lissi tager sig af planlægningen.
NAV12 Intet nyt
Kulturgruppen Rasmus tager en snak med Peter.
Byrådsgruppen samt baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Intet nyt, men der er et møde på vej.
Kandidatudvalget Der er opstillingsmøde den 25. nov Lissi og Rasmus sørger for det praktiske.
Eventgruppen Videoaften på vej, se ovenfor.
Aktivitetsgruppen De har arrangeret en juletur til Friland.
Madklubben Martin snakker også med Mette-Sasja om denne, så det også kan blive nævnt i nyhedsbrevet.
Donutgruppen Martin snakker også med Bjørn for at få det med i nyhedsbrevet.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Tager vi på et separat møde.
Indhold til nyhedsbrevet: Se ovenfor.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Samarbejde med de unge. Tryksager. Opvarmning til kommunalvalgkamp, de første kandidater har meldt sig på banen.
Evt og næste møde (fast pkt.) Fredningsnævnet Næste møde den mandag den 04. dec kl 19 online.
Godkendelse af referat Godkendt