Referat bestyrelsesmøde d. 15.08.2022 kl. 18.30-19.30

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Punkter udskydes formentlig da dagens møde kun er en time.
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Karsten, Martin, Lissi og Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Alle har det varmt
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) udgår
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder udgår
Status, FV22/23 (fast pkt.) Der er summen i alle kroge - vi er mange fra Aarhus der er hevet ind i kampagnegruppen, men vi har brug for flere. Vi koordinerer i bestyrelsen at tage fat i folk - Rasmus sætter det op.
Økonomi - status (fast pkt.) Status quo
aarhus@alternativet.dk Nyt medlem kommer fra veganerne vil gerne være aktiv.
Nyhedsbreve Martin tager fat i storkredsen og ser om de vil være med på at vi udvider det til at være for storkredsen og ikke kun Aarhus.
Evt (fast pkt.) Fredagsbar skal vi have snarest i kolo eller et sted inde i byen? Fair bar. Måske begge dele, Martin tager bolden.