Referat bestyrelsesmøde d. 12.10.2023 kl. 19.30-21.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af mødeleder og referent (fast pkt.) Mødeleder: Lissi Referent: Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Til stede: Karsten, Martin, Rasmus. Lissi Fraværende: Verner
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) EP kandidater er ved at være på plads. Spidskandidat og rækkefølge fastlægges på ekstraordinært landsmøde den 16. november.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Intet nyt.
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Det grafiske grundarbejde er på vej. Fredagsbar og/eller filmaften skal vi have i kalenderen, ikke nødvendigvis sidste fredag i måneden.
Aktuelt fra årshjulet Årshjul opdateret.
Økonomi - status (fast pkt.) Bjørn har fået lidt til bøger. Lissi har fået til årsmøde. Vi har nu 13.600 til resten af året.
aarhus@alternativet.dk Pola i Aarhus på initiativ af Christina Olumeko, Lissi tager sig af planlægningen.
NAV12 Der er en dialog i gang med storkredsen vedr. budget til gruppens arbejde.
Kulturgruppen Rasmus tager en snak med Peter.
Byrådsgruppen samt baggrundsgruppe Thure (ex Ø) Byrådsgruppen får nu en mere synlig rolle i forhold til det kommende kommunalvalg.
Kandidatudvalget Der er afholdt kandidatsamtale med Bjørn tidligere i dag. Der indkaldes til opstillingsmøde i morgen.
Eventgruppen Er behandlet tidligere, se ovenfor.
Aktivitetsgruppen Martin tager fat i Mette-Sasja så gruppen kan blive promoveret i nyhedsbrevet.
Madklubben Martin snakker også med Mette-Sasja om denne, så det også kan blive nævnt i nyhedsbrevet.
Donutgruppen Martin snakker også med Bjørn for at få det med i nyhedsbrevet. Der er oplæg på vej på et medlemsmøde, Lissi.
Hvad siger vedtægterne om bestyrelsens ansvar og arbejde? Tager vi på et separat møde.
Indhold til nyhedsbrevet: Se ovenfor.
Emner der bør tages op på medlemsmødet: Samarbejde med de unge. Tryksager. Opvarmning til kommunalvalgkamp, de første kandidater har meldt sig på banen.
Evt og næste møde (fast pkt.) Fredningsnævnet Næste møde den torsdag den 26. okt kl 19:30 online eller i kolo.
1 Synes om