Referat bestyrelsesmøde d. 12.04.2023 kl. 20:30-22:00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) TIl stede: Karsten, Lissi, Martin, Verner, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Refereres ikke
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der er fokus på EP valg og organiseringen heraf. Ud over alt det andet, der også foregår.
Nyt fra grupper og udvalg (NAV12, Kultur, Byrådsgruppen, Kandidatudvalget, Fredagsbargruppen) Byrådsgruppen består nu af Karsten, Lissi og Verner. Vi skal have den med i næste nyhedsbrev gruppen laver en tekst til Martin. Byrådsgruppen har været til byrådsmøde i dag og har sammen snakket om, hvad gruppens medlemmer hver for sig gerne vil have ud af at være en del af gruppen, samt gruppens funktion frem i tiden. Fredagsbargruppen der er planlagt fredagsbar den 28. april. Samtlige grupper bliver præsenteret på medlemsmødet i morgen.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) Udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder På vej: Tekst fra byrådsgruppen til nyhedsbrevet. Samt tekst angående budget (Martin).
Årshjul: Eksempel oprette for Årsmødet yderligere der kan tilføjes: Regnskab i starten af året, klar til årsmødet. Månedligt medlemsmøde (falder oftest sammen med formøde til Tænkeboks). Fredagsbarer. Udskydes til næste møde.
Økonomi - status (fast pkt.) Ingen aktivitet siden sidst.
aarhus@alternativet.dk - DEMONSTRATION 13. MAJ - FORENINGER FOR EN BEDRE FREMTID + Solidaritet - lokalgruppe i Århus 13. maj nævner vi i nyhedsbrevet og Lissi stikker en føler ud om der er nogen der vil bære vores fane. Solidaritet har henvendt sig med ønske om at skabe et netværk på tværs af Enhedslisten, SF, Alternativet og Klimabevægelsen i Århus, Karsten rækker ud for at blive klogere på det.
Evt (fast pkt.) Vi slår på tromme for Landsmøde samt sommerhøjskole.