Referat bestyrelsesmøde d. 12.01.2023 kl. 20.30-22.00

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt og udsendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Karsten, Martin, Lissi, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Vi er tilbage efter at have haft fokus på Folketingsvalg.
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der er gang i meget efter valget som også smitter af på Århus så det er super.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder udgår
Status, FV22/23 (fast pkt.) afholdt
Økonomi - status (fast pkt.) Regnskab er klar og gennemgået det er sendt til revisor for godkendelse. Når de er godkendt sørger vi for at søge kommunal partistøtte
aarhus@alternativet.dk det er håndteret
Kalender og årshjul Vi tilbyder kolonihaven via nyhedsbrevet. Årsmøde på vej Lissi og Martin sørger for at arrangere.
Organisation i skæringspunktet mellem lokalforening og storkreds Vi bør arbejde på at danne et overblik over roller med særligt fokus på hvad lokalkredsen skal iværksætte af initiativer.