Referat bestyrelsesmøde d. 10.05.2023

Punkter på dagsordenen Beslutning/overvejelser - hvad, hvornår og hvem?
Valg af referent (fast pkt.) Rasmus
Godkendelse af referat fra sidste møde (fast pkt) Godkendt
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Deltagere og fraværende (fast pkt.) Lissi, Verner, Marti, Karsten, Rasmus
Bordet rundt (fast pkt.) Alle har det godt
Nyt fra resten af Alternativet (fast pkt.) Der er snart Landsmøde.
Nyt fra grupperne (NAV12, Kultur, Byrådsgruppen, Kandidatudvalget, Fredagsbargruppen) Byrådsgruppen har holdt møde med medlemmer fra byrådet efter invitation fra løsgænger Thure. Et mix af Rød Grøn Ungdom, Enhedslisten, Alternativet og Thure. Emnet var de 7 vilde problemer. Svære udfordringer og heldigvis god mødedisciplin hvor der var tid til reflekterede svar og der blev lyttet. Fredagsbargruppen havde en super hyggelig fredagsbar, næste fredagsbar bliver den 26. maj.
Nyt fra ÅUØ (fast pkt.) udgår
Opfølgning på handlingspunkter fra sidste møder: Nyhedsbrev indeholdende tekst fra byrådsgruppen, tekst om budgetposter, tekst om fredagsbar. 13. maj demo. Henvendelse fra Solidaritet. Fredningsnævnet bestyrelsespost overdrager vi fra Katrine til Marius. 13. maj demo der er nogle fra Aarhus der deltager.
Årshjul Regnskab i starten af året, klar til årsmødet. Månedligt medlemsmøde (falder oftest sammen med formøde til Tænkeboks). Fredagsbarer. Rasmus udbygger kalender/mail systemet.
Økonomi - status (fast pkt.) Vi bevilger Carsten 700 kr til trommegruppen mod kvittering. Vi tager stilling til trailer på næste møde. Vi giver afslag til Thomas, der har søgt midler til hans startup.
aarhus@alternativet.dk Mails er håndteret
Evt og næste møde (fast pkt.) 31. maj 2023